Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 – Restoring biodiversity and ecosystem services

Позив: LC-GD-7-1-2020

Специфичан изазов:

Oбнова екосистема великих размера је хитна – могућности је све мање. Потребан је системски приступ како би се оствариле опипљиве користи од акција у оквиру Европског зеленог договора, а које су у вези са климом (ублажавање, прилагођавање и смањење ризика од катастрофа), биодиверзитетом, смањењем загађења и одрживим прехрамбеним системима (од фарме до виљушке), здрављем и добробити. Због тога акције у оквиру ове теме треба да буду кључне за демонстрирање и промоцију системских решења за унапређење хитне обнове ради повећања биодиверзитета и подршке широком спектру екосистема, што представља циљеве Стратегије за  биодиверзитет за 2030. која се односи на оштећене копнене, слатководне, обалске и морске екосистеме.

Циљ пројекта:

Акције треба да буду усмерене на обнову (богатства и обиља биодиверзитета) екосистема, као и на унапређење и повећање мера обнове, у сарадњи са заинтересованим странама.

Буџет позива: 80 000 000 евра

Буџет пројекта: 16 – 25 милиона евра

ЕУ контрибуција: 70% (осим за непрофитна правна лица, где се примењује стопа од 100%)

Састав конзорцијума: најмање три правна лица из три различите земље чланице ЕУ или придружених земаља

Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

Корисни линкови:

Званична страница позива

Радни програм

Образац за подношење пријаве

Модел уговора о гранту

H2020 водич за припрему и предавање пројеката