Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 – Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

Позив: LC-GD-9-2-2020

Специфичан изазов: Наука на којој се темељи Европски зелени договор изнела је шта је важно  у погледу утицаја климатских промена, потребе да се њима прилагоди и потребе да се следе путеви декарбонизације. Предузећа, инвеститори, владе и грађани  биће суочени са изазовима ублажавања и прилагођавања климаатским променама. Због тога ове актере треба оснажити решењима која одговарају размери изазова. Како ће данашње одлуке утицати на наше емисије и отпорност током деценија које долазе, доносиоци одлука морају да знају који су начини живогта, производње и потрошње живота компатибилни са климатском отпорношћу и путевима постизања климатске неутралности до 2050. Социјални фактори и фактори понашања и даље у великој мери не успевају да се укључе у решења за прилагођавање и ублажавање климатских промена како би повећали ефикасност према нашим климатским циљевима и превазишли препреке које спречавају постизање тих циљева.

Циљ пројекта: Пројекти под овом темом требало би да покривају неке од следећих аспеката:

  • Стицање знање о томе како се клима мења у мери која задовољава потребе корисника и чији ће се утицаји очекивати на секторском и регионалном нивоу у Европи
  • Синтезу/ искоришћавање овог знања на начин који премошћује јаз између стручних алата који су научници већ користили и потреба заинтересованих страна које данас доносе одлуке које ће утицати на климатске промене и њихове последице
  • Учинити наведена открића доступним јавности, превазилазећи постојеће алате

Буџет позива: 25 000 000

Буџет пројекта: 3-5 милиона

ЕУ контрибуција: 100%

Састав конзорцијума: најмање 3 правна ентитета из 3 чланице ЕУ или придружених земаља.

Рок за пријаву: 26. јануар 2021. (17ч по бриселском времену)

Корисни линкови:

Званична страница позива

Радни програм

Образац за подношење пријаве

Модел уговора о гранту

H2020 водич за припрему и предавање пројеката