Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Активна улога грађана и њихово директно учешће је од суштинске важности за бављење климатским променама и другим активностима које штете животној средини на копну, ваздуху и мору. Промене у понашању грађана и потрошача према одрживијим обрасцима могу се спровести кроз образовање, подизање свести, науку о грађанима, посматрање и праћење њихових утицаја на животну средину, грађански ангажман и социјалне иновације. Неопходно је директно укључити грађане и заједнице у допринос климатским акцијама и заштити животне средине, подстичући их на тај начин да промене своје лично понашање и начин размишљања.

Позив: LC-GD-10-3-2020

Рок за пријаву: 26. јануар 2021. године

Буџет позива за  2020. годину: 25 милиона ЕУ

Предлози у оквиру овог позива морају одговарати једној од следеће две подтеме:

  1. Омогућавање грађанима да путем образовања делују на климатске промене и одрживи развој - акције треба да подстакну развој и примену мултидисциплинарног европског оквира компетенција у контексту целоживотног учења за развој и процену знања, вештина и ставова грађана, а посебно младих о климатским променама и одрживом развоју.
    Европски оквир компетенција биће тестиран и потврђен демонстрацијским активностима (посебно у школама, институцијама за обуку и универзитетима) попут едукације о природним катастрофама, акција за очување биодиверзитета, управљање отпадом, одрживу производњу и потрошњу енергије и хране, итд.
  2. Подтема 2: Омогућавање грађанима да делују на климатске промене и одрживи развој бољим праћењем и посматрањем животне средине и њихових утицаја на животну средину – активности ће бити усмерени на учешће грађана у питањима везаним за климу и животну средину, као што су биодиверзитет, загађење мора и слатких вода, недостатак воде и одрживи транспорт и производња хране. Оне ће се фокусирати на активно учешће грађана кроз науку о грађанима, посматрање животне средине и грађанске конзорцијуме. Пројекте треба реализовати у сарадњи са предузећима, организацијама цивилног друштва, јавним властима и постојећим иницијативама.

Буџет пројекта: 3-5 милиона ЕУР

Стопа финансирања: 70% (осим за непрофитна правна лица, где се примењује стопа од 100%)

Минимум услова за конзорцијум: најмање три правна лица из три различите земље чланице ЕУ или придружене земље

Корисни линкови: