Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

У оквиру Хоризонт програма, планирана је имплементација Европске мисије за прилагођавање климатским променама (укључујући и Друштвену трансформацију) која ће вршити тестирање и процену решења за прилагођавање са циљем покретања друштвених трансформација међу најважнијим системима заједнице (нпр. здравство; пољопривреда, вода, животна средина, биодиверзитет, инфраструктура, итд.) који су од кључне важности за одрживи раст. Акције које се финансирају у оквиру овог позива ће служити као први кораци у идентификовању и унапређивању најперспективнијих решења на регионалном нивоу.

Позив: LC-GD-1-3-2020

Рок за пријаву: 26. јануар 2021. године

Предлози се пријављују на само једну од следећих подтема:

  1. Иновативни пакети за трансформацију и прилагођавање европских региона и заједница (Иновационе акције) – Акције треба да имају за циљ омогућавање брзих и далекосежних промена кроз развој истраживања и иновација специфичних за регион, довољно зрелих за демонстрацију, који могу укључивати иновативне технологије, моделе финансирања, осигурања и управљања, подизања свести и покретање промена у понашању.

Буџет пројекта: 10 до 15 милиона евра

Буџет позива за подтему 1: 42 000 000 ЕУ

Стопа финансирања: 70% (осим за непрофитна правна лица, где се примењује стопа од 100%)

Минимум услова за конзорцијум: најмање три правна лица из три различите земље чланице ЕУ или придружене земље

  1. Подршка за дизајн, тестирање и престижни пакет иновација (Координација и подршка) - Акције у оквиру ове подтеме треба да подрже примену и ширење информација о решењима развијеним и тестираним у оквиру подтеме 1. Ова област деловања посебно треба да укључује ангажовање грађана и региона, праћење и процену, портфолио решења, итд.

Буџет пројекта: до 3 000 000 евра

Буџет позива за подтему 2: 3 000 000 ЕУ

Стопа финансирања: 100%

Минимум услова за конзорцијум: најмање једно правно лице из земље чланице ЕУ или придружене земље

Корисни линкови: