Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

Позив: LC-GD-9-1-2020

Специфичан изазов: Хитност и размере изазова Зеленог споразума захтевају мобилизацију и унапређење научних капацитета и ресурса на светском нивоу, попут оних које нуде европске истраживачке инфраструктуре. Онe ће допринети транзицији ка климатски неутралној Европи, циљајући на смањење штетних емисија за најмање 50% до 2030. Активности ће се фокусирати на вршење истраживања и увођење иновација у две приоритетне области: складиштење енергије и напредно посматрање и праћење климе / животне средине.

Циљ пројекта: Циљеви пројекта су покривени кроз неколико под-тема:

  • Подржавање европског лидерства у области технологија складиштења чисте енергије
  • Побољшање европске истраживачке инфраструктуре за посматрање ефеката стаклене баште у градовима и око њих
  • Унапређење посматрања квалитета ваздуха и здравља грађана у урбаним срединама

Буџет позива: 28 000 000 e

Буџет пројекта: у зависности од изабране подтеме позива

ЕУ контрибуција: 100%

Састав конзорцијума: најмање 3 правна ентитета из 3 чланице ЕУ или придружених земаља.

Рок за пријаву: 26. јануар 2021. (17ч по бвриселском времену)

Корисни линкови:

Званична страница позива

Радни програм

Образац за подношење пријаве

Модел уговора о гранту

H2020 водич за припрему и предавање пројеката