ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ПРОЈЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ КА103 2020

Међународна сарадња (размена студената и запослених) са високошколским институцијама из Програмских земаља

У оквиру Општег позива за предлоге пројеката за Еразмус + за 2020. годину - пројекти мобилности предложени за финансирање у свим областима образовања и обуке, Универзитет у Крагујевцу успешно је поднео предлог пројекта за мобилност КА103 (пројекти мобилности у области високог образовања између Програмских земаља).

Детаљи пројекта мобилности КА103 2020:


Универзитет у Крагујевцу реализоваће следеће активности, у складу са принципима Еразмус повеље за високо образовање:

  • Мобилност студената у сврху праксе између Програмских земаља – mobility for traineeship SMP
  • Мобилност студената у сврху учења између Програмских земаља - mobility for studies SMS
  • Мобилност запослених у циљу држања наставе – teaching mobility STA
  • Мобилност запослених у циљу тренинга – training mobility STT

Пројекат реализује Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу уз активно учешће и подршку факултетских Еразмус+ координатора и њихових тимова.

Проф. др Весна Ранковић,

Проректор за научноистраживачки рад,

Институционални Еразмус+ координатор

Е-пошта: prorektor.nauka@kg.ac.rs

Оливера Мијатовић,

Начелник Одељења за међународну сарадњу:

Е-пошта: olivera.mijatovic@kg.ac.rs,

+381 34 304 985

Ивана Балшић,

Милица Спасојевић

Административни Еразмус+ координатори

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs,

+381 34 300 425

Спровођење и промовисање Еразмус + програма је у надлежности Темпус Фондације, која је и задужена за мониторинг пројектних активности.

Резултати  избора пројеката за финансирање за мобилност у области високог образовања (КА103) у оквиру Општег позива за 2020. годину програма Еразмус+ (конкурсни рок фебруар 2020) доступни су и на сајту Фондације Темпус.