Објављен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs (INNOSUP-08-2020)

INNOSUP-08-2020 позив има за циљ да унапреди конкурентност малих и средњих производних предузећа тако што ће омогућити лак приступ напредним знањима, експертизи, као и програмима обука. Услуге које се пружају МСП треба да буду вођене њиховим пословним потребама, а примена мора бити флексибилна и брза како би се прилагодила брзини развоја иновација у напредној производњи као и захтевима МСП.

Позив: INNOSUP-08-2020

Рок за пријаву: 1. децембар 2020. године

Буџет позива: 5 700 000 ЕУР

Буџет пројекта: до 5 700 000 ЕУР

ЕУ контрибуција за CSA акције: 100%

Минимум за CSA конзорцијум: најмање једно правно лице основано у држави чланици ЕУ или придруженој земљи

Састав конзорцијума: партнерске организације са доказаним искуством у пружању услуга иновација и обуке директно малим и средњим предузећима (МСП) у области напредне производње. Укључивање центара за стручно образовање и обуку биће неопходно како би се осигурао дугорочни утицај.

Додатни услови: минимум 65% укупног буџета мора бити додељен за пружање директне помоћи и обуке МСП

Дозвољени трошкови за CSA акције: Активности које се првенствено састоје од пратећих мера као што су стандардизација, ширење, подизање свести и комуникација, умрежавање, услуге координације или подршке, дијалози о политикама, вежбе и студије узајамног учења, укључујући студије дизајна за нову инфраструктуру, комплементарне активности стратешког планирања, умрежавање и координацију између програма у различитим земљама.

Корисни линкови: