UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Tabele upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2017/2018. godinu:

Tabela 1.1 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.1 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.1 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.1 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste

Tabele upisa u drugom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2017/2018. godinu:

Tabela 1.2 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.2 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.2 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.2 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste


- UPISNI ROKOVI I TERMINI ZA SPROVOĐENjE UPISA STUDENATA -
Prvi upisni rok od 19. juna do 20. jula 2017. godine
termini  od 19. juna do 25. juna 2017. godine  Prijavljivanje kandidata
 od 26. juna do 3. jula 2017. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 do 20. jula 2017. godine  Završetak upisa u prvom upisnom roku
Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok do 28. jula 2017. godine
Drugi upisni rok od 4. do 20. septembra 2017. godine
termini  od 4. do 8. septembra 2017. godine  Prijavljivanje kandidata
 od 11. do 14. septembra 2017. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 do 20. septembra 2017. godine  Završetak upisa u drugom upisnom roku


Školska
godina

(školarine)
Odobren broj mesta za upis studenata
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
budžet samof. budžet samof. budžet samof.
2017/2018 2136 1273 211 15 28 60
3409 226 88
2375 (budžet) 1348 (samofinansiranje)
3723


- Broj odobrenih mesta za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalnosti i
državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu -
Fakultet Odobren broj mesta za upis studenata
A B V
 1. Agronomski fakultet u Čačku 1 1 1
 2. Ekonomski fakultet 2 2 2
 3. Fakultet inženjerskih nauka 3 3 3
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 2 2 2
 5. Fakultet medicinskih nauka 2 2 2
 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 1 1 1
 7. Pravni fakultet 2 2 2
 8. Prirodno-matematički fakultet 3 3 3
 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku 2 2 2
 10. Učiteljski fakultet u Užicu 1 1 1
 11. Filološko-umetnički fakultet 2 2 2
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji 0 0 0
UKUPNO UNIVERZITET:  21 21 21
63
 A) Studenti sa invaliditetom
 B) Studenti pripadnici romske nacionalnosti
 V) Studenti državljani Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija za školsku 2017/2018. godinu
(I upisni rok)

Odluka o utvrđivanju rokova i termina za sprovođenje upisa studenata za školsku 2017/2018. godinu

Uputstvo o rokovima i terminima za sprovođenje drugog upisnog roka za upis studenata u školskoj 2017/2018. godini

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija za školsku 2017/2018. godinu
(II upisni rok)

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2017/2018. godinu

Model preporuke (DOC)

Izjava 1 (RTF)

Izjava 2 (RTF)