Школарине 2022/2023. година

ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2022/2023. годину (28.02.2022.)

ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2022/2023. годину (30.11.2022.)

Факултет
- Студијски програм -
Школарина у динарима
ОАС МАС ИАС ДАС ОСС МСС САС
1. Агрономски факултет 39.000 48.000   100.000      
2. Економски факултет 88.000 105.000   120.000      
3. Факултет инжењерских наука 60.000 80.000
(једногодишње) 60.000
(двогодишње)
  140.000      
4. Факултет за машинство и грађевинарство 60.000 60.000   80.000      
5. Факултет медицинских наука              
а) Интегрисане академске студије медицине     90.000        
б) Интегрисане академске студије фармације     130.000        
в) Интегрисане академске студије фармације на енглеском језику     320.000        
г) Интегрисане академске студије стоматологије     150.000        
д) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут         80.000    
ђ) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра         80.000    
е) Специјалистичке академске студије - специјалиста фармације             150.000
ж) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите   200.000          
з) Мастер Исхрана и суплементација   100.000          
и) Мастер Регенеративна медицина   100.000          
ј) Докторске академске студије - Докторска школа медицинских наука       140.000      
к) Докторске академске студије - Менаџмент здравственог система       140.000      
6. Правни факултет 75.000 85.000   165.000      
7. Факултет педагошких наука              
а) Основне академске студије 78.000            
б) Мастер академске студије:
Учитељ
  98.000          
в) Мастер академске студије:
Васпитач у предшколским установама
  98.000          
г) Мастер академске студије:
Васпитач у домовима
  98.000          
д) Мастер академске студије:
Професор предметне наставе
  78.000          
ђ) Мастер академске студије:
Образовне политике
  98.000          
е) Мастер академске студије:
Лидерство у образовању
  86.000          
ж) Докторске академске студије       120.000      
8. Природно-математички факултет 72.000 96.000   120.000      
9. Факултет техничких наука 81.000 81.000   140.000 70.000 97.000  
10. Педагошки факултет 79.000 87.000   120.000 79.000    
11. Филолошко-уметнички факултет              
а) Одсек за филологију Српски језик 60.000 120.000   190.000      
Француски језик 60.000 120.000          
Остали језици 90.000 120.000          
б) Одсек за музичку уметност Музичка теорија и педагогија 80.000 120.000          
Извођачке уметности 130.000 120.000          
Музика у медијима 130.000 120.000          
Докторске академске студије: Извођачке уметности       250.000      
в) Одсек за примењену и ликовну уметност 170.000 120.000          
12. Факултет за хотелијерство и туризам              
а) Основне академске студије:
Хотелијерство и туризам
80.000            
б) Основне академске студије:
Гастрономски менаџмент
90.000            
в) Мастер академске студије:
Менаџмент у хотелијерству;
Менаџмент у туризму;
Здравствени туризам
  80.000          
г) Докторске академске студије:
Менаџмент у хотелијерству и туризму
      110.000      
* Универзитет у Крагујевцу
(Природно-математички факултет,
Факултет педагошких наука,
Факултет медицинских наука,
Филолошко-уметнички факултет)
             
а) Основне академске студије:
Психологија (Заједнички студијски програм)
80.000            
* Универзитет у Крагујевцу              
а) Мастер академске студије:
Информационе технологије
  100.000          
б) Мастер академске студије:
Развој компјутерских игара
  150.000          
в) Мастер академске студије:
Вештачка интелигенција
  150.000          
г) Мастер академске студије:
ВЕБ дизајн
  98.000          
д) Мастер академске студије:
Психологија
  100.000          
* Универзитет у Крагујевцу
(Факултет медицинских наука,
Факултет педагошких наука)
             
а) Основне струковне студије:
Струковна медицинска сестра васпитач (Заједнички студијски програм)
        68.000