Školarine 2024/2025. godina

ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2024/2025. godinu (27.02.2024.)
ODLUKA Saveta o dopuni Odluke o utvrđivanju visine školarine za školsku 2024/2025. godinu (29.03.2024.)


Fakultet
- Studijski program -
Školarina u dinarima (za strane studente u €)
OAS MAS IAS DAS OSS MSS SAS
1. Agronomski fakultet 45.000 60.000   120.000      
2. Ekonomski fakultet 96.000 114.000   150.000      
a) Osnovne akademske studije na engleskom jeziku 2.300 €            
b) Master akademske studije na engleskom jeziku   2.300 €          
v) Doktorske akademske studije Menadžment zdravstvenog sistema (Zajednički studijski program)       140.000      
3. Fakultet inženjerskih nauka 60.000 90.000
(jednogodišnje) 65.000
(dvogodišnje)
  150.000      
a) Osnovne akademske studije Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku 3.000 €            
b) Master akademske studije Bioinženjering na engleskom jeziku   4.000 €          
v) Doktorske akademske studije Bioinženjering na engleskom jeziku       4.000 €      
g) Doktorske akademske studije Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment na engleskom jeziku       4.000 €      
4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 60.000 60.000   84.000      
5. Fakultet medicinskih nauka              
a) Integrisane akademske studije medicine     90.000        
b) Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku     550.000        
v) Integrisane akademske studije farmacije     130.000        
g) Integrisane akademske studije farmacije na engleskom jeziku     320.000        
d) Integrisane akademske studije stomatologije     150.000        
đ) Osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut         80.000    
e) Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra         80.000    
ž) Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra vaspitač (Zajednički studijski program)         68.000    
z) Master menadžment u sistemu zdravstvene zaštite   200.000          
i) Master Ishrana i suplementacija   200.000          
j) Master Regenerativna medicina   100.000          
k) Doktorske akademske studije - Farmaceutske nauke       200.000      
l) Doktorske akademske studije - Farmaceutske nauke na engleskom jeziku       4.000 €      
lj) Doktorske akademske studije - Medicinske nauke       200.000      
m) Doktorske akademske studije - Medicinske nauke na engleskom jeziku       4.000 €      
n) Doktorske akademske studije - Menadžment zdravstvenog sistema (Zajednički studijski program)       140.000      
6. Pravni fakultet 85.000 95.000   165.000      
7. Fakultet pedagoških nauka              
a) Osnovne akademske studije 78.000            
b) Master akademske studije:
Učitelj
  89.000          
v) Master akademske studije:
Vaspitač u predškolskim ustanovama
  89.000          
g) Master akademske studije:
Vaspitač u domovima
  89.000          
d) Master akademske studije:
Profesor predmetne nastave
  78.000          
đ) Master akademske studije:
Obrazovne politike
  98.000          
e) Master akademske studije:
Liderstvo u obrazovanju
  89.000          
ž) Doktorske akademske studije       120.000      
z) Osnovne strukovne studije         68.000    
8. Prirodno-matematički fakultet 84.000 108.000   150.000      
9. Fakultet tehničkih nauka 81.000 81.000   160.000 81.000 81.000  
a) Osnovne akademske studije na engleskom jeziku 3.500 €            
b) Master akademske studije na engleskom jeziku   3.500 €          
v) Doktorske akademske studije na engleskom jeziku       5.000 €      
10. Pedagoški fakultet 82.000 89.000   145.000 82.000    
11. Filološko-umetnički fakultet              
a) Odsek za filologiju Srpski jezik 70.000 130.000   190.000      
Francuski jezik 70.000 130.000          
Ostali jezici (španski, italijanski, nemački, engleski) 100.000 130.000          
Doktorske studije iz filologije (jezik i književnost)       190.000      
b) Odsek za muzičku umetnost Muzička teorija i pedagogija 90.000 130.000          
Izvođačke umetnosti 140.000 130.000          
Muzika u medijima 140.000 130.000          
Doktorske akademske studije: Izvođačke umetnosti       250.000      
v) Odsek za primenjenu i likovnu umetnost 180.000 130.000          
12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam              
a) Osnovne akademske studije:
Hotelijerstvo i turizam
90.000            
b) Osnovne akademske studije:
Gastronomski menadžment
100.000            
v) Master akademske studije:
Menadžment u hotelijerstvu;
Menadžment u turizmu;
Zdravstveni turizam
  90.000          
g) Doktorske akademske studije:
Menadžment u hotelijerstvu i turizmu
      120.000      
* Univerzitet u Kragujevcu
(Prirodno-matematički fakultet,
Fakultet pedagoških nauka,
Fakultet medicinskih nauka,
Filološko-umetnički fakultet)
             
a) Osnovne akademske studije:
Psihologija (Zajednički studijski program)
90.000            
* Univerzitet u Kragujevcu              
a) Master akademske studije:
Informacione tehnologije
  120.000          
b) Master akademske studije:
Razvoj kompjuterskih igara
  170.000          
v) Master akademske studije:
Veštačka inteligencija
  170.000          
g) Master akademske studije:
VEB dizajn
  110.000          
d) Master akademske studije:
Psihologija
  120.000