Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Zoran R. Ratković

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor (penzionisan/a) 
 • Uža naučna oblast:
 • Organska hemija. 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 13.07.2022. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336 223 l:360  
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 29.07.1958. (65) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1986. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07471 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-7194-9163 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru