Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Dušan M. Arsić

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Proizvodno mašinstvo 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 09.06.2021. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 335-990 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 06.03.1990. (33) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2014. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, nemački 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11863 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-0326-0898 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru