Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Radojica V. Stolić

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Interna medicina  
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 28.01.2021. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 22.05.1961. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, ruski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11043 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-6215-9258 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru