Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Aleksandra M. Milošković

Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • naučni saradnik  
 • Uža naučna oblast:
 • Ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 25.04.2018. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 18.12.1982. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2010. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10255 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-2407-7099 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru