Izveštaji za ocenu i odbranu urađenih DOKTORSKIH DISERTACIJA

    Nakon sprovedene procedure propisane članom 18. Poslovnika o radu Stručnih veća, Fakultet na kome se brani doktorska disertacija dužan je da doktorsku disertaciju i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije učini dostupnom javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici fakulteta i u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na nadležnom organu, kao i do odbrane disertacije, u skladu sa članom 30. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i članom 48. stav 5. Statuta Univerziteta u Kragujevcu.


Agronomski fakultet, Čačak
Ekonomski fakultet, Kragujevac
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac
Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
Pravni fakultet, Kragujevac
Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac - Hemija
Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac - Matematika i Informatika
Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac - Fizika
Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac - Biologija i Ekologija
Fakultet tehničkih nauka, Čačak
Pedagoški fakultet, Užice
Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac - Odsek za primenjene umetnosti
Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac - Odsek za filologiju
Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac - Odsek za muzičku umetnost
Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja