Vesti - za izabrani datum


Osnovan prema Konvenciji o zaštiti i promociji različitosti kulturnih izraza iz 2005. godine, Međunarodni fond za kulturnu različitost (International Fund for Cultural Diversity) je fond koji podržava pojavu dinamičnih kulturnih sektora u zemljama u razvoju.

opširnije

opširnije

Dopisni član i upravnik Centra SANU Miloš Đuran i akademik Ivan Gutman, zajedno sa rukovodstvom Univerziteta u Kragujevcu, 18. marta 2021. godine, primili su na Univerzitetu u Kragujevcu članove Izvršnog odbora SANU

opširnije