-Obrazovanje dostupno svima -

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM

 

 

 

 


Udruženje studenata sa hendikepom Beograd

Univerzitet u Kragujevcu

Centar za savetovanje studenata i karijerno vođenje

VESTI I DOGAĐAJI

INKLUZIJADA-GENERACIJA 2

U periodu od 1. do 06. Oktobra 2012. god., na Zlatiboru, u studentskom odmaralištu
„Ratko Mitrović“ je održana 2. studentska „ Inkluzijada", edukativno – zabavno- sportska manifestacija.

Učesnici Inkluzijade-generacija 2 su učestvovali aktivisti i aktivistkinje Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda, Kragujevca i Niša, kao i studenti bez hendikepa, koji su bili odabrani putem info-štandova koji su realizovani na fakultetima u pomenutim studentskim centrima.

Projekat Inkluzijada-generacija 2 ima za cilj formiranje i osnazivanje studentske grupe koja će među svojim vršnjacima aktivno prenositi pozitivna iskustva o populaciji osoba sa hendikepom, koja su stečena kroz praktična i konkretna iskustva i putem informativnih i edukativnih sadržaja.

 
U ponedeljak, 29. oktobra , u Kragujevcu je održan Sajam omladinskog aktivizma...

(opširnije)
U periodu od 1. do 06. Oktobra 2012. god., na Zlatiboru, održana je INKLUZIJADA generacija 2...

(opširnije)
U prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom 28.09.2012. god. održana je tribina pod nazivom
„ Izjednačavanje mogućnosti“...

(opširnije)
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, otvoren je Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje...

(opširnije)
Dana 12. 08. 2012. u velikom parku u Kragujevcu, održana je manifestacija povodom dana mladih...

(opširnije)
U Udruženju je sprovedena akcija obuka rada na računaru za osobe sa hendikepom...
dana 19.05.2012.

(opširnije)
 
Copyright © 2012USH_______________________________________________________________________________________________________Design by