-Obrazovanje dostupno svima -

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM

 

 

 

 


Udruženje studenata sa hendikepom Beograd

Univerzitet u Kragujevcu

Centar za savetovanje studenata i karijerno vođenje

VESTI I DOGAĐAJI

Dana 12. 08. 2012. U velikom parku održana je manifestacija povodom dana mladih, koja je imala za cilj da podseti da su mladi važan resurs društva. Organizator događaja je Kancelarija za mlade iz Kragujevca sa asocijacijom omladinskih organizacija Kragujevca čije je Udruženje studenata sa hendikepom član.

Na manifestaciji je održan sajam omladinskih organizacija, na kome se i USH predstavilo. USH je izložilo svoj štand, javnost je iskazala interesovanje. U sklopu manifestacije deljeni su letci i flajeri sa podacima o Udruženju studenata sa hendikepom. Posetiocima štanda predstavljene su aktivnosti kojima se Udruženje studenata sa hendikepom bavi, zainteresovani prolaznici obavešteni ih o pojmu i svrsi inkluzivnog obrazovanja, dok su nezainteresovani prolaznici dobijali bonton u kome je opisana svakodnevna komunikacija s osobama sa hendikepom.

 
U ponedeljak, 29. oktobra , u Kragujevcu je održan Sajam omladinskog aktivizma...

(opširnije)
U periodu od 1. do 06. Oktobra 2012. god., na Zlatiboru, održana je INKLUZIJADA generacija 2...

(opširnije)
U prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom 28.09.2012. god. održana je tribina pod nazivom
„ Izjednačavanje mogućnosti“...

(opširnije)
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, otvoren je Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje...

(opširnije)
Dana 12. 08. 2012. u velikom parku u Kragujevcu, održana je manifestacija povodom dana mladih...

(opširnije)
U Udruženju je sprovedena akcija obuka rada na računaru za osobe sa hendikepom...
dana 19.05.2012.

(opširnije)
 
Copyright © 2012USH_______________________________________________________________________________________________________Design by