-Obrazovanje dostupno svima -

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM

 

 

 

 


Udruženje studenata sa hendikepom Beograd

Univerzitet u Kragujevcu

Centar za savetovanje studenata i karijerno vođenje

VESTI I DOGAĐAJI

OBUKA STUDENATA ZA RAD SA STUDENTIMA KOJI IMAJU  HENDIKEP

Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu otvoren je Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje.
Cilj formiranja centra je da visoko obrazovanje učine pristupačnim mladima, kao i da pomognu studentima da steknu znanja i sposobnosti neophodne za uspešno uključivanje u poslovnu praksu. Korisnici centra će izmedju ostalog biti i studenti sa hendikepom koji studiraju na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Predstavnici Udruženja su u septembru mesecu održali obuku studentima koji će raditi u centru sa studentima koji imaju hendikep.

 
U ponedeljak, 29. oktobra , u Kragujevcu je održan Sajam omladinskog aktivizma...

(opširnije)
U periodu od 1. do 06. Oktobra 2012. god., na Zlatiboru, održana je INKLUZIJADA generacija 2...

(opširnije)
U prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom 28.09.2012. god. održana je tribina pod nazivom
„ Izjednačavanje mogućnosti“...

(opširnije)
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, otvoren je Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje...

(opširnije)
Dana 12. 08. 2012. u velikom parku u Kragujevcu, održana je manifestacija povodom dana mladih...

(opširnije)
U Udruženju je sprovedena akcija obuka rada na računaru za osobe sa hendikepom...
dana 19.05.2012.

(opširnije)
 
Copyright © 2012USH_______________________________________________________________________________________________________Design by