-Obrazovanje dostupno svima -

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM

 

 

 

 


Udruženje studenata sa hendikepom Beograd

Univerzitet u Kragujevcu

Centar za savetovanje studenata i karijerno vođenje

KONTAKT

Pun naziv : Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac
Matični broj: 17684671
Skraćeni naziv: USH KG
PTT broj  i naziv mesta: 34 000 Kragujevac
Ulica i broj: Svetozara Markovića br. 7
Tekući račun: 150-15983-10
Poreski identifikacioni broj: 105001866
Šifra delatnosti: 9499
Broj telefona: 034/330-547
Broj faksa: 034/ 330-547
E-mail: ush_kg@yahoo.com

Udruženje studenata sa hendikepom nije obveznik PDV-a.

Udruženju se možete obratiti svakog radnog dana od 10 do 14h.

 
U ponedeljak, 29. oktobra , u Kragujevcu je održan Sajam omladinskog aktivizma...

(opširnije)
U periodu od 1. do 06. Oktobra 2012. god., na Zlatiboru, održana je INKLUZIJADA generacija 2...

(opširnije)
U prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom 28.09.2012. god. održana je tribina pod nazivom
„ Izjednačavanje mogućnosti“...

(opširnije)
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, otvoren je Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje...

(opširnije)
Dana 12. 08. 2012. u velikom parku u Kragujevcu, održana je manifestacija povodom dana mladih...

(opširnije)
U Udruženju je sprovedena akcija obuka rada na računaru za osobe sa hendikepom...
dana 19.05.2012.

(opširnije)
 
Copyright © 2012USH_______________________________________________________________________________________________________Design by