-Obrazovanje dostupno svima -

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM

 

 

 

 


Udruženje studenata sa hendikepom Beograd

Univerzitet u Kragujevcu

Centar za savetovanje studenata i karijerno vođenje

PROJEKTI UDRUŽENJA STUDENATA SA HENDIKEPOM KRAGUJEVAC

„Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade istudente sa hendikepom“

Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac u saradnji sa Republičkim udruženjem, i Udruženjima iz Beograda i Niša, realizuje projekat „Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom“. Ovim projektom utiču na procese izjednačavanja mogućnosti za mlade i studente sa hendikepom u visokom obrazovanju u Srbiji, i unapređuju njihov položaj kroz informisanje svih zainteresovanih strana/aktera (mladih i studenata sa hendikepom, fakultetskih uprava, nastavnog osoblja) o uslovima studiranja, mogućnostima za prilagođavanje sadržaja i metoda i sprovođenjem i unapređivanjem postojećih servisa podrške (zastupanje, dostupna literatura, asistencija, itd) i osnaživanjem samih mladih (lidera) sa hendikepom za samozastupanje i delovanje/aktivizam.

Zapošljavanje mladih sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac realizuje projekat „Zapošljavanje
mladih sa hendikepom“
.
Projekat se realizuje preko „Javnih radova“, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.
Projekat ima za cilj da se mlade osobe sa hendikepom aktivno i ravnopravno uključuju u sve društvene tokove i na taj način proširuju granice sopstvenog delovanja. Angažovano je pet osoba sa hendikepom u okviru ovog projekta.

 
U ponedeljak, 29. oktobra , u Kragujevcu je održan Sajam omladinskog aktivizma...

(opširnije)
U periodu od 1. do 06. Oktobra 2012. god., na Zlatiboru, održana je INKLUZIJADA generacija 2...

(opširnije)
U prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom 28.09.2012. god. održana je tribina pod nazivom
„ Izjednačavanje mogućnosti“...

(opširnije)
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, otvoren je Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje...

(opširnije)
Dana 12. 08. 2012. u velikom parku u Kragujevcu, održana je manifestacija povodom dana mladih...

(opširnije)
U Udruženju je sprovedena akcija obuka rada na računaru za osobe sa hendikepom...
dana 19.05.2012.

(opširnije)
 
Copyright © 2012USH_______________________________________________________________________________________________________Design by