-Obrazovanje dostupno svima -

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM

 

 

 

 


Udruženje studenata sa hendikepom Beograd

Univerzitet u Kragujevcu

Centar za savetovanje studenata i karijerno vođenje

VESTI I DOGAĐAJI

Besplatni kurs računara za osobe sa hendikepom je održan u prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom, i organizovan u saradnji sa Udruženjem Kg Polis Edukativnim marketing centrom (EMC).

Kurs rečunara je organizovan kako za studente sa hendikepom tako i za volontere koji njima pomažu. Do sada je održano 20 časova. Ova akcija je nastala tako što je tim za humanitarne akcije KG Polis-a u razgovoru sa studentima sa hendikepom došao do saznanja da posle zavrešenih studija nalaženje posla je njihov najveći problem. Znajući da je neformalno obrazovanje jedan od najbitnih elemenata za dobijanje posla i imajući u vidi šta je najpotrebnije studentima sa hendikepom došli smo na ideju da organizujemo humanitarnu akciju – besplatni kurs računara za studente sa hendikepom.

19.05.2012. je ordržan poslednji čas kursa računara za studente sa hendikepom, na kojem prestavnik i predavač Edukativnog marketing centra (EMC) dodelio sertifkatifikate za završeni napredni kurs računara. Sretifikati su od velikog značaja za studente sa hendikepom u budućem traženju posla. Na poslednjem času svi studenti kao i njihovi volonteri dobili su Kg Polis majce na poklon.

 
U ponedeljak, 29. oktobra , u Kragujevcu je održan Sajam omladinskog aktivizma...

(opširnije)
U periodu od 1. do 06. Oktobra 2012. god., na Zlatiboru, održana je INKLUZIJADA generacija 2...

(opširnije)
U prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom 28.09.2012. god. održana je tribina pod nazivom
„ Izjednačavanje mogućnosti“...

(opširnije)
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, otvoren je Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje...

(opširnije)
Dana 12. 08. 2012. u velikom parku u Kragujevcu, održana je manifestacija povodom dana mladih...

(opširnije)
U Udruženju je sprovedena akcija obuka rada na računaru za osobe sa hendikepom...
dana 19.05.2012.

(opširnije)
 
Copyright © 2012USH_______________________________________________________________________________________________________Design by