-Obrazovanje dostupno svima -

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM

 

 

 

 


Udruženje studenata sa hendikepom Beograd

Univerzitet u Kragujevcu

Centar za savetovanje studenata i karijerno vođenje

O UDRUŽENJU STUDENATA SA HENDIKEPOM KRAGUJEVAC

Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, koje se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenta sa hendikepom. Udruženje je osnovano 2004. godine na neodređeno vreme.

VIZIJA : Jednaka prava i mogućnosti za sve.

Ciljevi Udruženja su:

  • okupljanje i informisanje studenata i mladih ljudi sa hendikepom o njihovim pravima i mogućnostima;
  • angažovanje na ostvarivanju osnovnih građanskih i ljudskih prava studenata sa hendikepom i osoba sa hendikepom uopšteno;
  • podsticanje  i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti studenata sa hendikepom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti;
  • uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijale studenata sa hendikepom;
  • angažovanje na skretanju pažnje javnosti na položaj studenata sa hendikepom i mladih ljudi sa hendikepom;
  • angažovanje u obezbeđivanju osnovnih uslova na fakultetima za sve studente sa hendikepom;
  • angažovanje na stvaranju uslova za organizovanje servisa personalnih asistenata za studente sa hendikepom;
  • saradnja sa drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama studenata i studenata sa hendikepom;
  • priprema i razvoj sposobnosti i interesovanja osoba sa hendikepom u osnovnim i srednjim školama u cilju sticanja visokog obrazovanja;
  • inkluzivni i specijalni oblici visokog školovanja kao što je školovanje preko interneta;
  • podsticanje potpune integracije lica sa hendikepom u sve segmente društvenog i ekonomskog života, a naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.

  Ciljeve i zadatke Udruženje ostvaruje :

   • saradnjom i koordinacijom rada sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu sa srodnim ciljevima;
   • organizovanjem savetovanja, simpozijuma, seminara i predavanja o samostalnom životu lica sa hendikepom i odgovarajuće obuke i treninga;
   • organizovanjem i učešćem u razmenama i studijskim posetama drugim udruženjima studenata sa hendikepom;
   • angažovanjem oko stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući uklanjanje arhitektonskih barijera;
   • angažovanjem oko prilagođavanja sredstava javnog saobraćaja potrebama lica sa hendikepom;
   • izdavanjem odgovarajućih publikacija i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja u skladu sa zakonom;
   • saradnjom sa  društvenim, stručnim i drugim organizacijama, zajednicama, kao i ostalim pravnim licima.

  Dokumenta:

  STATUT
  Udruženja studenata
  sa hendikepom
 
U ponedeljak, 29. oktobra , u Kragujevcu je održan Sajam omladinskog aktivizma...

(opširnije)
U periodu od 1. do 06. Oktobra 2012. god., na Zlatiboru, održana je INKLUZIJADA generacija 2...

(opširnije)
U prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom 28.09.2012. god. održana je tribina pod nazivom
„ Izjednačavanje mogućnosti“...

(opširnije)
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, otvoren je Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje...

(opširnije)
Dana 12. 08. 2012. u velikom parku u Kragujevcu, održana je manifestacija povodom dana mladih...

(opširnije)
U Udruženju je sprovedena akcija obuka rada na računaru za osobe sa hendikepom...
dana 19.05.2012.

(opširnije)
 
Copyright © 2012USH_______________________________________________________________________________________________________Design by