Избори наставника и сарадника
Факултет медицинских наука, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање редовни професор  Датум 14.11.2018. Датум 
Ужа научна област: Медицинска хемија 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 14.11.2018. Датум 
Ужа научна област: Физиологија 

Тема Избор у звање доцент  Датум 08.11.2018. Датум 
Ужа научна област: Фармацеутска технологија 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 05.11.2018. Датум 
Ужа научна област: Биохемија 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 05.11.2018. Датум 
Ужа научна област: Генетика 

Тема Избор у звање доцент  Датум 05.11.2018. Датум 
Ужа научна област: Орална хирургија 

Тема Избор у звање доцент  Датум 05.11.2018. Датум 
Ужа научна област: Фармацеутска технологија 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 22.10.2018. Датум 
Ужа научна област: Неурологија