Srpski English

Контакт

Кабинет ректора
Webmaster / УНИЦ
Стручна служба
Центар за развој каријере
PR служба универзитета


Функција /
служба, одељење
Име и презиме Телефон
(034)
Локал Е-пошта
Ректор Проф. др Небојша Арсенијевић 370-191   rektor@kg.ac.rs
Проректор за науку Проф. др Драган Бошковић 370-191   prorektor.nauka@kg.ac.rs
Проректор за међународну сарадњу Проф. др Милован Матовић 370-191   prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
Проректор за наставу и студентска питања Проф. др Радован Вукадиновић 370-191   prorektor.nastava@kg.ac.rs
Проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу Проф. др Јерослав Живанић 370-191   prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
Генерални секретар универзитета Зорица Аврамовић 370-191   sekretar@kg.ac.rs
Шеф кабинета ректора Олга Станковић 370-191
Факс:
370-168
102 unikg@kg.ac.rs
lola@kg.ac.rs
Студент проректор Ђорђе Петровић 370-191 121 student.prorektor@kg.ac.rs
Начелник одељења за економију и финансије Милка Стојановић 304-986 108 milka@kg.ac.rs
Шеф рачуноводства Сузана Милутиновић 304-987 112 suzanam@kg.ac.rs
Одељење за економију и финансије Марија Гачић 300-616 111 marija.gacic@kg.ac.rs
Драгана Ђоновић 300-616 nana@kg.ac.rs
Мирјана Бусарац 304-988 mbusarac@kg.ac.rs
Начелник одељења за међународну сарадњу и праћење међународних пројеката Оливера Мијатовић 304-985 110 olja@kg.ac.rs
Управник Универзитетског информатичког центра Радослав Ерић 301-130 118 era@kg.ac.rs
УНИЦ
Универзитетски информатички центар
Милош Чомић 301-129 119 webmaster@kg.ac.rs
misko@kg.ac.rs
Дејан Миленковић dexe@kg.ac.rs
Иван Војводић ivanv@kg.ac.rs
Милош Ђоновић 335-407   helpdesk@kg.ac.rs
milosdj@kg.ac.rs
Зоран Михаиловић zoran@kg.ac.rs
Начелник одељења за правне и опште послове Биљана Гужвић 304-989 116 gbilja@kg.ac.rs
Стручна служба Предраг Вукомановић 300-428 114 strucna.sluzba@kg.ac.rs
vukomanovic.p@kg.ac.rs
Ксенија Влашковић ksenija@kg.ac.rs
Ирена Петровић 304-987 112 irena@kg.ac.rs
Писарница Биљана Дамјановић 300-429 115 bilja@kg.ac.rs
Верица Видановић vidanovic@kg.ac.rs
Секретар Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу Лела Вујошевић 335-709 lela@kg.ac.rs
Центар за развој каријере и саветовање студената Милица Спасојевић 300-425 122 razvojkarijere@kg.ac.rs
milica@kg.ac.rs
Ивана Балшић ivana.balsic@kg.ac.rs
Милена Мијаиловић milena.mijailovic@kg.ac.rs
Канцеларија за међународне пројекте Татјана Станковић 370-171 124 medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Катарина Басарић
Лазар Петровић
PR служба универзитета Марија Павловић 370-270 121 pr.sluzba@kg.ac.rs
marija.pavlovic@kg.ac.rs