Комисијa за претходна питања Универзитета у Крагујевцу


Чланови Комисије за претходна питања Универзитета у Крагујевцу:

др Дејан Матић, доцент Правног факултета у Крагујевцу
др Марко Ђапан, доцент Факултета инжињерских наука у Крагујевцу
др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу
др Дејан Баскић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
др Љуба Бркић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу


Oдлуке:
Одлука о именовању чланова Комисије за претходна питања