АКТУЕЛНО:

Школарине

ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2017/2018. годину

Факултет Школарина у динарима
Основне академске студије Мастер акадамеске студије Интегрисане академске студије Докторске академске студије Основне струковне студије
1. Агрономски факултет 39.000 48.000   100.000  
2. Економски факултет 88.000 110.000   120.000  
3. Факултет инжењерских наука 40.000 70.000
(једногодишње) 55.000
(двогодишње)
  90.000  
4. Факултет за машинство и грађевинарство 30.000 50.000   80.000  
5. Факултет медицинских наука          
а) Интегрисане академске студије медицине     90.000    
б) Интегрисане академске студије фармације     130.000    
в) Интегрисане академске студије стоматологије     150.000    
г) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут         80.000
д) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра         80.000
ђ) Докторске студије       140.000  
6. Факултет педагошких наука          
а) Основне академске студије права 78.000        
б) Мастер академске студије:
Учитељ, Васпитач у предшколским установама
  105.000      
в) Мастер академске студије:
Васпитач у домовима
  52.500      
г) Мастер академске студије:
Образовање професора предметне наставе
  78.000      
д) Мастер академске студије:
Образовне политике
  98.000      
ђ) Мастер академске студије:
Лидерство у образовању
  98.000      
е) Докторске академске студије       120.000  
7. Правни факултет          
а) Основне академске студије права - општи смер 75.000        
б) Основне академске студије права - унутрашњи послови и безбедност 75.000        
в) Мастер академске студије   85.000      
г) Докторске академске студије       160.000  
8. Природно-математички факултет 72.000 96.000   120.000  
9. Факултет техничких наука 75.000 75.000 75.000 130.000  
10. Учитељски факултет 80.000 100.000   110.000  
11. Филолошко-уметнички факултет          
а) Одсек за филологију Српски језик 75.000 120.000   190.000  
Француски језик 75.000 120.000      
Остали језици 90.000 120.000      
б) Одсек за музичку уметност Музичка педагогија 110.000 120.000      
Остали модули 130.000 120.000      
Хармоника 130.000 120.000   250.000  
в) Одсек за примењену уметност Унутрашња архитектура 170.000 132.000      
Остали модули 170.000 120.000      
12. Факултет за хотелијерство и туризам 80.000 100.000   110.000