Јавне набавке / Набавке по међународним пројектима


2018 | 2017 | АРХИВА


 ЈН 7/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2019. годину
 
 Датум 12.12.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/18
 Датум 12.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 7/18


 ЈН 6/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 07.12.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 6/18
 Датум 07.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 6/18
 Датум 11.12.2018. Датум    Документ Појашњење и измена конкурсне документације 6/18
 Датум 11.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 6/18


 ЈН 5/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Хотелских услуга за састанке и конференције
 
 Датум 02.10.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/18
 Датум 02.10.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 5/18
 Датум 10.10.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/18


 ЈН 4/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/18
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 4/18
 Датум 11.07.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/18
 Датум 18.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/18


 ЈН 3/18    Јавна набавка мале вредности добара
Административног материјала (канцеларијски потрошни материјал)
 
 Датум 09.05.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/18
 Датум 09.05.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 3/18
 Датум 24.05.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/18
 Датум 10.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/18


 ЈН 2/18    Јавна набавка мале вредности добара
Материјал за саобраћај – гориво (све врсте горива)
 
 Датум 07.05.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/18
 Датум 07.05.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 2/18
 Датум 14.05.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 2/18
 Датум 17.05.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/18
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/18


 ЈН 1/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 01.02.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/18
 Датум 01.02.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 1/18
 Датум 13.02.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/18
 Датум 14.02.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/18


 ЈН 9/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2018. годину
 
 Датум 14.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 9/17
 Датум 14.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 9/17
 Датум 18.12.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 9/17
 Датум 20.12.2017. Датум    Документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 9/17
 Датум 21.12.2017. Датум    Документ Обавештење о заустављању даљих активности 9/17
 Датум 28.02.2018. Датум    Документ Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 9/17
 Датум 01.03.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2 9/17
 Датум 01.03.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 2 9/17
 Датум 02.03.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 2 9/17
 Датум 02.03.2018. Датум    Документ Конкурсна документација пречишћен текст 2 9/17
 Датум 08.03.2018. Датум    Документ Појашњење и измена конкурсне документације 3 9/17
 Датум 08.03.2018. Датум    Документ Обавештење о продужењу рока 9/17
 Датум 08.03.2018. Датум    Документ Конкурсна документација пречишћен текст 3 9/17
 Датум 09.03.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 4 9/17
 Датум 26.03.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 9/17
 Датум 17.04.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 9/17


 ЈН 8/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 07.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 8/17
 Датум 07.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 8/17
 Датум 22.12.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 8/17
 Датум 10.01.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 8/17


 ЈН 5/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања - Поновљен поступак за партију 1
 
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/17
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 5/17
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Појашњење број 1 5/17
 Датум 18.07.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/17
 Датум 18.07.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 5/17


 ЈН 4/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 15.06.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/17
 Датум 15.06.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 4/17
 Датум 29.06.2017. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 4/17
 Датум 29.06.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/17
 Датум 05.07.2017. Датум    Документ Обавештење о обустави поступка 4/17
 Датум 10.07.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/17


 ЈН 3/17    Јавна набавка мале вредности добара
Моторно гориво
 
 Датум 11.05.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/17
 Датум 11.05.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 3/17
 Датум 23.05.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/17
 Датум 02.06.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/17


 ЈН 2/17    Јавна набавка мале вредности добара
Канцеларијски потрошни материјал
 
 Датум 05.05.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/17
 Датум 05.05.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 2/17
 Датум 23.05.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/17
 Датум 13.06.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/17


 ЈН 1/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 01.02.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/17
 Датум 01.02.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 1/17
 Датум 13.02.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/17
 Датум 14.02.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/17АРХИВА


2018 | 2017 | АРХИВА


 Еразмус+     Обједињена набавка добара на пројекту ERAZMUS+ КА2 DUALEDU - рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема
Број набавке: ЕРАЗМУС+ H. 7.1+7.2 DUALEDU - 2018
 
 Датум 31.10.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 31.10.2018. Датум    Документ Конкурсна документација
 Датум 07.11.2018. Датум    Документ Питања и одговори за партију 4D
 Датум 07.11.2018. Датум    Документ Измене конкурсне документације за партије 4D и 4E
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлуке о додели уговора Партија 1: А,Б,Д,Е, и Г
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 2
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 3
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукe о додели уговора Партија 4: А,Ц,Д,Е,Ф,Г и обустава поступка Б
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукe о додели уговора Партија 5: А и Б
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 6


 Еразмус+ 1/18    Обједињена набавка опреме за потребе партнера на ЕРАЗМУС+ пројекту IF4TM
Број набавке: ЕРАЗМУС+ 1/2018
 
 Датум 10.08.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/18
 Датум 10.08.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 1/18
 Датум 13.08.2018. Датум    Документ Измена конкурсне документације 1/18
 Датум 13.08.2018. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст) 1/18
 Датум 24.08.2018. Датум    Документ Појашњење бр.1 1/18
 Датум 20.09.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/18
 Датум 20.09.2018. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 1/18


 Еразмус+ 10/17    Јавна набака Куповина рачунарске, видео, презентационе, лабораторијске опреме, софтвера и друге опреме
У оквиру Еразмус+ пројекта број 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM, ЈН 10/17 - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА ПАРТИЈЕ 2,3,4,7 И 9
 
 Датум 26.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 10/17
 Датум 26.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 10/17
 Датум 11.01.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације I 10/17
 Датум 18.01.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације II 10/17
 Датум 22.01.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације III 10/17
 Датум 07.02.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 10/17
 Датум 08.02.2018. Датум    Документ Закључак о исправци техничке грешке 10/17
 Датум 08.02.2018. Датум    Документ Исправљена Одлука о додели уговора 10/17


 ЈН 7/17    Јавна набавка мале вредности добара - Куповина рачунарске и лабораторијске опреме
У оквиру реализације пројекта SCOPES, реф. бр. IZ74Z0_160454/1
 
 Датум 01.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/17
 Датум 01.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 7/17
 Датум 04.12.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 7/17
 Датум 28.12.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 7/17
 Датум 28.12.2017. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 7/17
 Датум 17.01.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 7/17
 Датум 17.01.2017. Датум    Документ Обавештење о обустави поступка 7/17


 Темпус 2/2017    Набавка услуге ревизије
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
 
 Датум 04.10.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 543848 2/2017
 Датум 19.10.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 2/2017


 Темпус 1/2017    Обједињена набавка опреме и софтвера
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
 
 Датум 02.10.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 543848 1/2017
 Датум 02.10.2017. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 543848 1/2017
 Датум 09.10.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације Темпус 543848 1/2017
 Датум 13.10.2017. Датум    Документ Појашњење бр. 2 конкурсне документације Темпус 543848 1/2017
 Датум 13.11.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 1/2017


 Еразмус+    Јавна набака Куповина рачунарске, видео, презентационе, лабораторијске опреме, софтвера и друге опреме
У оквиру Еразмус+ пројекта број 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM, ЈН 6/17
 
 Датум 26.09.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 26.09.2017. Датум    Документ Конкурсна документација, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 05.10.2017. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 05.10.2017. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст), Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 18.10.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документација бр.1, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 20.10.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документација бр.2, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 28.11.2017. Датум    Документ Одлука о обустави поступка, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 28.11.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора, Еразмус+ 561655, IF4TM


 Еразмус+    Јавна набавка Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду
Опрема за образовне потребе
У оквиру Еразмус+ пројекта 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP
 
 Датум 01.07.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда, Конкурсна документација (Портал јавних набавки - 1541970)


 Темпус MAIN    Јавна набавка Универзитета у Новом Саду
У оквиру пројекта 544278, MAIN
 
 Датум 28.03.2017. Датум    Документ Позив за достављање понуда, Темпус 544278, MAIN
 Датум 28.03.2017. Датум    Документ Конкурсна документација, Темпус 544278, MAIN


 Коменијус    Набавка услуге ревизије
У оквиру реализације Коменијус пројекта бр. 538992, IEEPS
 
 Датум 27.02.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда Коменијус 538992
 Датум 14.03.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора Коменијус 538992АРХИВА