Јавне набавке / Набавке по међународним пројектима


2018 | 2017 | АРХИВА


 ЈН 7/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2019. годину
 
 Датум 12.12.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/18
 Датум 12.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 7/18
 Датум 24.12.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 7/18
 Датум 28.12.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 7/18


 ЈН 6/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 07.12.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 6/18
 Датум 07.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 6/18
 Датум 11.12.2018. Датум    Документ Појашњење и измена конкурсне документације 6/18
 Датум 11.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 6/18
 Датум 24.12.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 6/18
 Датум 09.01.2019. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 6/18


 ЈН 5/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Хотелских услуга за састанке и конференције
 
 Датум 02.10.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/18
 Датум 02.10.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 5/18
 Датум 10.10.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/18


 ЈН 4/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/18
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 4/18
 Датум 11.07.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/18
 Датум 18.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/18


 ЈН 3/18    Јавна набавка мале вредности добара
Административног материјала (канцеларијски потрошни материјал)
 
 Датум 09.05.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/18
 Датум 09.05.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 3/18
 Датум 24.05.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/18
 Датум 10.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/18


 ЈН 2/18    Јавна набавка мале вредности добара
Материјал за саобраћај – гориво (све врсте горива)
 
 Датум 07.05.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/18
 Датум 07.05.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 2/18
 Датум 14.05.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 2/18
 Датум 17.05.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/18
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/18


 ЈН 1/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 01.02.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/18
 Датум 01.02.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 1/18
 Датум 13.02.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/18
 Датум 14.02.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/18


 ЈН 9/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2018. годину
 
 Датум 14.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 9/17
 Датум 14.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 9/17
 Датум 18.12.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 9/17
 Датум 20.12.2017. Датум    Документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 9/17
 Датум 21.12.2017. Датум    Документ Обавештење о заустављању даљих активности 9/17
 Датум 28.02.2018. Датум    Документ Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 9/17
 Датум 01.03.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2 9/17
 Датум 01.03.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 2 9/17
 Датум 02.03.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 2 9/17
 Датум 02.03.2018. Датум    Документ Конкурсна документација пречишћен текст 2 9/17
 Датум 08.03.2018. Датум    Документ Појашњење и измена конкурсне документације 3 9/17
 Датум 08.03.2018. Датум    Документ Обавештење о продужењу рока 9/17
 Датум 08.03.2018. Датум    Документ Конкурсна документација пречишћен текст 3 9/17
 Датум 09.03.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 4 9/17
 Датум 26.03.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 9/17
 Датум 17.04.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 9/17


 ЈН 8/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 07.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 8/17
 Датум 07.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 8/17
 Датум 22.12.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 8/17
 Датум 10.01.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 8/17


 ЈН 5/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања - Поновљен поступак за партију 1
 
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/17
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 5/17
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Појашњење број 1 5/17
 Датум 18.07.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/17
 Датум 18.07.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 5/17


 ЈН 4/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 15.06.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/17
 Датум 15.06.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 4/17
 Датум 29.06.2017. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 4/17
 Датум 29.06.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/17
 Датум 05.07.2017. Датум    Документ Обавештење о обустави поступка 4/17
 Датум 10.07.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/17


 ЈН 3/17    Јавна набавка мале вредности добара
Моторно гориво
 
 Датум 11.05.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/17
 Датум 11.05.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 3/17
 Датум 23.05.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/17
 Датум 02.06.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/17


 ЈН 2/17    Јавна набавка мале вредности добара
Канцеларијски потрошни материјал
 
 Датум 05.05.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/17
 Датум 05.05.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 2/17
 Датум 23.05.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/17
 Датум 13.06.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/17


 ЈН 1/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 01.02.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/17
 Датум 01.02.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 1/17
 Датум 13.02.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/17
 Датум 14.02.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/17АРХИВА


2019 | 2018 | АРХИВА


 Еразмус+     Набавка услуге ревизије
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта број 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM
 
 Датум 17.01.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 561655 IF4TM
 Датум 04.02.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора Еразмус+ 561655 IF4TM


 Еразмус+     Обједињена набавка добара на пројекту ERAZMUS+ КА2 DUALEDU - рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема
Број набавке: ЕРАЗМУС+ H. 7.1+7.2 DUALEDU - 2018
 
 Датум 31.10.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 31.10.2018. Датум    Документ Конкурсна документација
 Датум 07.11.2018. Датум    Документ Питања и одговори за партију 4Д
 Датум 07.11.2018. Датум    Документ Измене конкурсне документације за партије 4Д и 4Е
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлуке о додели уговора Партија 1: А,Б,Д,Е, и Г
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 2
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 3
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукe о додели уговора Партија 4: А,Ц,Д,Е,Ф,Г и обустава поступка Б
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукe о додели уговора Партија 5: А и Б
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 6


 Еразмус+ 1/18    Обједињена набавка опреме за потребе партнера на ЕРАЗМУС+ пројекту IF4TM
Број набавке: ЕРАЗМУС+ 1/2018
 
 Датум 10.08.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/18
 Датум 10.08.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 1/18
 Датум 13.08.2018. Датум    Документ Измена конкурсне документације 1/18
 Датум 13.08.2018. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст) 1/18
 Датум 24.08.2018. Датум    Документ Појашњење бр.1 1/18
 Датум 20.09.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/18
 Датум 20.09.2018. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 1/18АРХИВА