УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2018/2019. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2018/2019. годину:

Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе


- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први уписни рок од 18. јуна до 20. јула 2018. године
термини  од 18. јуна до 22. јуна 2018. године  Пријављивање кандидата
 од 25. јуна до 3. јула 2018. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 до 20. јула 2018. године  Завршетак уписа у првом уписном року
Факултети оглашавају други конкурсни рок до 1. августа 2018. године
Други уписни рок од 3. до 21. септембра 2018. године
термини  од 3. до 7. септембра 2018. године  Пријављивање кандидата
 од 10. до 14. септембра 2018. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 до 21. септембра 2018. године  Завршетак уписа у другом уписном року


Школска
година

(школарине)
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2018/2019 2161 1300 211 15 28 60
3461 226 88
2400 (буџет) 1375 (самофинансирање)
3775


- Број одобрених места за упис студената који се финансирају из буџета, са инвалидитетом, припадника ромске националности и
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
Факултет Одобрен број места за упис студената
А Б В
 1. Агрономски факултет у Чачку 1 1 1
 2. Економски факултет 2 2 2
 3. Факултет инжењерских наука 3 3 3
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 2 2 2
 5. Факултет медицинских наука 2 2 2
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 1 1
 7. Правни факултет 2 2 2
 8. Природно-математички факултет 3 3 3
 9. Факултет техничких наука у Чачку 3 3 3
 10. Педагошки факултет у Ужицу 1 1 1
 11. Филолошко-уметнички факултет 2 2 2
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 1 1
УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ:  23 23 23
69
 А) Студенти са инвалидитетом
 Б) Студенти припадници ромске националности
 В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2018/2019. годину (I уписни рок)

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2018/2019. годину (II уписни рок)


Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2018/2019. годину

Програм афирмативне мере уписа

АРХИВА:

УПИС у прву годину студија 2017/2018. године
УПИС у прву годину студија 2016/2017. године
УПИС у прву годину студија 2015/2016. године
УПИС у прву годину студија 2014/2015. године
УПИС у прву годину студија 2013/2014. године
УПИС у прву годину студија 2012/2013. године
УПИС у прву годину студија 2011/2012. године
УПИС у прву годину студија 2010/2011. године