Vesti - kategorije


opširnije

opširnije

Evropska komisija objavila je uputstva za korisnike programa povodom svih izmena na projektima uslovljenih koronavirusom.

opširnije

opširnije

opširnije

Nacionalno Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji se neprekidno održava od 2005. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

Višegradski fond je međunarodna organizacija sa sedištem u Bratislavi (Slovačka), koju su osnovale vlade 4 zemlje (V4 regija): Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska, sa ciljem pospešivanja saradnje među zemljama osnivačima, ali i podrške zemljama Zapadnog Balkana i zemljama Istočnog partnerstva.

opširnije