Вести - категорије


Програм малих истраживачких грантова подржава истраживачке пројекте за образовање који ће допринети побољшању образовања, са буџетима до 50 000 долара за пројекте у распону од једне до пет година.

опширније

опширније

Фонд за науку Републике Србије отворио је Јавни позив за подношење предлога научно-истраживачких пројеката у оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније