Vesti - kategorije


Program malih istraživačkih grantova podržava istraživačke projekte za obrazovanje koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, sa budžetima do 50 000 dolara za projekte u rasponu od jedne do pet godina.

opširnije

opširnije

Fond za nauku Republike Srbije otvorio je Javni poziv za podnošenje predloga naučno-istraživačkih projekata u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije