Vesti - kategorije


Evropski zeleni dogovor očekuje da će transformisati Evropu u pravedno i prosperitetno društvo sa modernom, resursno efikasnom i konkurentnom ekonomijom bez neto emisije gasova sa efektom staklene bašte 2050. Da bi se dekarbonizovala Evropa, obnovljivi izvori energije sa kopna i mora moraju postati glavni izvor energije , uz zadržavanje stabilnosti i otpornosti evropskog energetskog sistema. I dalje su potrebna istraživanja i inovacije da bi se mogla postići potpuna transformacija sistema i ostvariti ambicija drugih politika EU poput Čiste planete za sve, SET-plana i Nove strategije kružne ekonomije i doprineti ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (posebno SDG 7 Pristupačna i čista energija i SDG 9 Industrija, inovacije i infrastruktura.

opširnije

Sva područja Evropskog zelenog sporazuma, od klimatskih akcija do nultog zagađenja, zahtevaju značajne promene u društvenoj praksi i ponašanju pojedinaca, zajednica i javnih i privatnih organizacija. Ove promene se tiču ponašanja u oblasti mobilnosti, smanjenja emisija povezanih sa saobraćajem i potrošnje energije / resursa, zaštite ili obnavljanja biodiverziteta itd. Aktivnosti koje se finansiraju u okviru ovog poziva treba da uspostave transnacionalne i transdisciplinarne mreže stručnjaka, istraživača i relevantnih organizacija civilnog društva o promenama u ponašanju, socijalnim i kulturnim promenama kako bi zajednički analizirali socijalne prakse i procese zajednički primenili rezultate u prioritetnim oblastima.

opširnije

Poziv: LC-GD-7-1-2020

opširnije

opširnije

Aktivna uloga građana i njihovo direktno učešće je od suštinske važnosti za bavljenje klimatskim promenama i drugim aktivnostima koje štete životnoj sredini na kopnu, vazduhu i moru. Promene u ponašanju građana i potrošača prema održivijim obrascima mogu se sprovesti kroz obrazovanje, podizanje svesti, nauku o građanima, posmatranje i praćenje njihovih uticaja na životnu sredinu, građanski angažman i socijalne inovacije. Neophodno je direktno uključiti građane i zajednice u doprinos klimatskim akcijama i zaštiti životne sredine, podstičući ih na taj način da promene svoje lično ponašanje i način razmišljanja.

opširnije

U okviru Horizont programa, planirana je implementacija Evropske misije za prilagođavanje klimatskim promenama (uključujući i Društvenu transformaciju) koja će vršiti testiranje i procenu rešenja za prilagođavanje sa ciljem pokretanja društvenih transformacija među najvažnijim sistemima zajednice (npr. zdravstvo; poljoprivreda, voda, životna sredina, biodiverzitet, infrastruktura, itd.) koji su od ključne važnosti za održivi rast. Akcije koje se finansiraju u okviru ovog poziva će služiti kao prvi koraci u identifikovanju i unapređivanju najperspektivnijih rešenja na regionalnom nivou.

opširnije

Poziv: LC-GD-9-1-2020

opširnije

Program malih istraživačkih grantova podržava istraživačke projekte za obrazovanje koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, sa budžetima do 50 000 dolara za projekte u rasponu od jedne do pet godina.

opširnije

NATO program Nauka za mir i sigurnost (SPS) pruža podršku razvoju civilne nauke i tehnologije kako bi doprineo rešavanju novonastalih bezbednosnih izazova i njihovog uticaja na međunarodnu bezbednost.

opširnije

HPC-Europa3 transnacionalni pristupni program finansira istraživačke posete naučnika u bilo kojoj disciplini koja može da koristi računare visokih performansi (High Performance Computing - HPC). U okviru programa, mogu se realizovati posete istraživačkim institutima u Finskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Holandiji, Španiji ili Velikoj Britaniji.

opširnije