Вести - категорије


опширније

опширније

Европска ноћ истраживача има за циљ да приближи истраживаче широј јавности и повећа свест о истраживачким и иновационим активностима, кроз подршку јавном препознавању истраживача и разумевању утицаја њиховог рада на свакодневни живот грађана, као и кроз подстицање младих да покрену своју истраживачку каријеру.

опширније

опширније

Јачање циркуларнe економије је део одговора политике на решавање системских криза као што су климатске промене, загађење, стварање отпада и губитак биодиверзитета. Кружна економија може играти важну улогу у опоравку ЕУ од негативних социјално-економских и еколошких утицаја кризе COVID-19, пружајући системска решења за одрживи раст и економски опоравак. Као што је назначено у саопштењу Европског зеленог споразума, са све већом глобалном потрошњом и све већим притиском на ресурсе, постоји хитна потреба да се економски раст одвоји од употребе ресурса и да се осигура брзи прелаз на климатски неутрална и кружна решења.

опширније

Позив: LC-GD-8-1-2020

опширније

Европски зелени договор очекује да ће трансформисати Европу у праведно и просперитетно друштво са модерном, ресурсно ефикасном и конкурентном економијом без нето емисије гасова са ефектом стаклене баште 2050. Да би се декарбонизовала Европа, обновљиви извори енергије са копна и мора морају постати главни извор енергије , уз задржавање стабилности и отпорности европског енергетског система. И даље су потребна истраживања и иновације да би се могла постићи потпуна трансформација система и остварити амбиција других политика ЕУ попут Чисте планете за све, СЕТ-плана и Нове стратегије кружне економије и допринети циљевима одрживог развоја Уједињених нација (посебно СДГ 7 Приступачна и чиста енергија и СДГ 9 Индустрија, иновације и инфраструктура.

опширније

Сва подручја Европског зеленог споразума, од климатских акција до нултог загађења, захтевају значајне промене у друштвеној пракси и понашању појединаца, заједница и јавних и приватних организација. Ове промене се тичу понашања у области мобилности, смањења емисија повезаних са саобраћајем и потрошње енергије / ресурса, заштите или обнављања биодиверзитета итд. Активности које се финансирају у оквиру овог позива треба да успоставе транснационалне и трансдисциплинарне мреже стручњака, истраживача и релевантних организација цивилног друштва о променама у понашању, социјалним и културним променама како би заједнички анализирали социјалне праксе и процесе заједнички применили резултате у приоритетним областима.

опширније

Позив: LC-GD-7-1-2020

опширније

опширније