Вести - категорије


Програм малих истраживачких грантова подржава истраживачке пројекте за образовање који ће допринети побољшању образовања, са буџетима до 50 000 долара за пројекте у распону од једне до пет година.

опширније

НАТО програм Наука за мир и сигурност (SPS) пружа подршку развоју цивилне науке и технологије како би допринео решавању новонасталих безбедносних изазова и њиховог утицаја на међународну безбедност.

опширније

HPC-Europa3 транснационални приступни програм финансира истраживачке посете научника у било којој дисциплини која може да користи рачунаре високих перформанси (High Performance Computing - HPC). У оквиру програма, могу се реализовати посете истраживачким институтима у Финској, Немачкој, Грчкој, Ирској, Италији, Холандији, Шпанији или Великој Британији.

опширније

опширније

XR4ALL је један од пројеката који се имплементира у оквиру програма Хоризонт 2020, на основу споразума о додели гранта бр. 825545. Као једна од активности, предвиђена је финансијска подршка трећим лицима (изванредним XR истраживачким тимовима из организација као што су мала и средња предузећа, индустрија, истраживачке институције и академска заједница) за развој нових XR решења.

опширније

INNOSUP-08-2020 позив има за циљ да унапреди конкурентност малих и средњих производних предузећа тако што ће омогућити лак приступ напредним знањима, експертизи, као и програмима обука. Услуге које се пружају МСП треба да буду вођене њиховим пословним потребама, а примена мора бити флексибилна и брза како би се прилагодила брзини развоја иновација у напредној производњи као и захтевима МСП.

опширније

опширније

У Ректорату Универзитета у Крагујевцу, 1. септембра 2020. године, одржан је састанак између представника Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Ријеци у оквиру пројекта Употреба метода вештачке интелигенције и машинског учења на смањење ефеката COVID-19 – COVIDAI.

опширније

опширније

У оквиру дугогодишње сарадње између Извршног секретаријата Централно-европске иницијативе (CEI) и Конзорцијума за истраживачку инфраструктуру у Централној Европи (CERIC-ERIC), Централно-европска иницијатива објављује нови позив за подношење предлога за приступ интегрисаним мултидисциплинарним објектима за материјале и биоматеријалe.

опширније