Vesti - kategorije


Veliki izazov današnjice leži u postizanju značajnog napretka ka očuvanju životne sredine kroz jačanje klimatske neutralnosti i socijalnih inovacija u gradovima. To podrazumeva iskorišćavanje postojećih istraživanja i inovacija, valorizaciju dostupnog znanja u Evropi i korišćenje socijalnih, finansijskih i tehnoloških inovacija za zajedničko kreiranje, testiranje i primenu sistemskih, integrisanih rešenja i tehnologija u gradovima.

opširnije

Rok za prijavljivanje projekata na Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK) je produžen.

opširnije

Sigurna i visokokvalitetna hrana je globalni standard za održivost koji Evropa želi da postigne. Iako je prelazak na održivije sisteme tek na svom početku, i dalje ostaje veliki izazov obezbediti hranu za brzo rastuću svetsku populaciju i upravljati prehrambenim sistemima u sigurnom i pravednom operativnom prostoru, koji obuhvata planetarno zdravlje, ekonomsku održivost i socijalnu zaštitu. Mnoge trenutne proizvodne prakse i obrasci potrošnje i dalje rezultiraju zagađenjem vazduha, vode i tla, doprinose gubitku biodiverziteta i klimatskim promenama, troše prekomerne količine prirodnih resursa, uključujući vodu i energiju, itd.

opširnije

Informativni centar Fondacije Tempus, u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom novembra 2020. godine organizuje niz webinara za studente i zaposlene na visokoškolskim institucijama.

opširnije

Laboratorija za nanobiotehnologiju Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) poseduje najsavremenije opremljene objekte čiji je zadatak da podstiču razvoj interdisciplinarnih studija. Poseban naglasak je na karakterizaciji nanomaterijala, mikro-nanoplastike, nanomedicina, naprednih materijala i njihovoj interakciji sa biološkim sistemima, kao i na otkrivanju, identifikaciji i karakterizaciji nanomaterijala u hrani i potrošačkim proizvodima.

opširnije

opširnije

Program AI for Accessibility omogućava pristup naprednim računarskim resursima u Microsoft Azure cloud-u za pojedince i organizacije koji rade na osnaživanju osoba sa invaliditetom širom sveta. Program AI for Accessibility dodeljuje grantove projektima koji se nadovezuju na nedavna dostignuća u Microsoft-ovim kognitivnim uslugama i mašinskom učenju za razvoj pristupačnih i inteligentnih rešenja AI u bilo kojem od tri fokusna područja: zapošljavanje, svakodnevni život i komunikacija.

opširnije

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ Ministarstva za evropske integracije koji finansira Evropska unija, organizuje onlajn Info dan o programu Horizont 2020, koji će biti realizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerzitetom u Novom Sadu, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i EUINFONET-a. Onlajn Info dan biće održan u sredu, 4. novembra 2020. godine sa početkom u 10.30 časova.

opširnije

opširnije

UNDP Srbija, u saradnji sa UNICEF-om i SZO, poziva pravna lica da predlože inovativne načine proizvodnje ili nabavke inovativnih proizvoda, tehnoloških rešenja i novih lanaca vrednosti vezanih za rešavanje problema zagađenja vazduha i njegovog nepovoljnog uticaja na razvoj i fizičko i mentalno zdravlje ljudi.

opširnije