Вести - категорије


опширније

УНДП Србија, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и СЗО, позива правна лица да предложе иновативне начине производње или набавке иновативних производа, технолошких решења и нових ланаца вредности везаних за решавање проблема загађења ваздуха и његовог неповољног утицаја на развој и физичко и ментално здравље људи.

опширније

COST програм има за циљ да омогући револуционарни научни развој који ће довести до нових концепата и производа, тако што окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима, чиме се доприноси јачању европских истраживачких и иновационих капацитета.

опширније

Програм за размену знања (Know‐How Exchange Programme KEP) је развојни инструмент чији је циљ подршка трансферу знања са организација у ЕУ на земље које нису чланице ЕУ. Програм се заснива на претпоставци да се економски развој у земљама ван ЕУ може ојачати преносом најбољих пракси и мерила која већ постоје у напреднијим економијама. Суфинансирањем пројеката изградње капацитета и техничке помоћи, KEP нуди грантове институцијама које су вољне да поделе своје искуство са својим партнерима у државама чланицама ЦЕИ које нису чланице ЕУ, помажући им тако да напредују на свом путу ка стандардима и политикама ЕУ.

опширније

Сва подручја европског Зеленог споразума, од климатских акција до нултог загађења, захтевају активну подршку грађана у свим фазама транзиције. Изводљива решења, прихваћена и усвојена у широј популацији, могу се наћи само активним учешћем свих заинтересованих. Ово је посебно случај са сложеним питањима као што су јаз између руралног и урбаног подручја, ставови о биоекономији, управљање водама, избор извора енергије итд. Таква питања могу се најбоље решавати кроз процесе у које су укључени грађани из различитих сегмената друштва у улози социјалних иноватора и то током читавог животног циклуса иновација.

опширније

Музеје и културне организације погодила је криза изазвана пандемијом COVID-19, која је истовремено и убрзала дигиталну трансформацију овог сектора. Дигиталне технологије постају централне за скоро сваки аспект рада музеја како би се прилагодили новој реалности. С једне стране, дигитална средства могу понудити решења у вези са функцијама музеја, од сакупљања предмета до њиховог чувања и проучавања, од тумачења и излагања музејских збирки до маркетинга и управљања посетиоцима на мрежи и на лицу места. С друге стране, огроман је потенцијал за иновације и експерименте користећи напредне технологије и за сарадњу између културног, креативног и технолошког сектора. Улагање у дигиталне технологије од суштинског је значаја за музеје да се иновирају и прилагођавају новим околностима.

опширније

опширније

опширније

Европска ноћ истраживача има за циљ да приближи истраживаче широј јавности и повећа свест о истраживачким и иновационим активностима, кроз подршку јавном препознавању истраживача и разумевању утицаја њиховог рада на свакодневни живот грађана, као и кроз подстицање младих да покрену своју истраживачку каријеру.

опширније

опширније