Vesti - kategorije


Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ Ministarstva za evropske integracije koji finansira Evropska unija, organizuje onlajn Info dan o programu Horizont 2020, koji će biti realizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerzitetom u Novom Sadu, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i EUINFONET-a. Onlajn Info dan biće održan u sredu, 4. novembra 2020. godine sa početkom u 10.30 časova.

opširnije

opširnije

UNDP Srbija, u saradnji sa UNICEF-om i SZO, poziva pravna lica da predlože inovativne načine proizvodnje ili nabavke inovativnih proizvoda, tehnoloških rešenja i novih lanaca vrednosti vezanih za rešavanje problema zagađenja vazduha i njegovog nepovoljnog uticaja na razvoj i fizičko i mentalno zdravlje ljudi.

opširnije

COST program ima za cilj da omogući revolucionarni naučni razvoj koji će dovesti do novih koncepata i proizvoda, tako što okuplja evropske istraživače, inženjere i naučnike iz različitih COST zemalja kako bi zajednički razvili ideje i nove inicijative u svim naučnim i tehnološkim oblastima, čime se doprinosi jačanju evropskih istraživačkih i inovacionih kapaciteta.

opširnije

Program za razmenu znanja (Know‐How Exchange Programme KEP) je razvojni instrument čiji je cilj podrška transferu znanja sa organizacija u EU na zemlje koje nisu članice EU. Program se zasniva na pretpostavci da se ekonomski razvoj u zemljama van EU može ojačati prenosom najboljih praksi i merila koja već postoje u naprednijim ekonomijama. Sufinansiranjem projekata izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći, KEP nudi grantove institucijama koje su voljne da podele svoje iskustvo sa svojim partnerima u državama članicama CEI koje nisu članice EU, pomažući im tako da napreduju na svom putu ka standardima i politikama EU.

opširnije

Sva područja evropskog Zelenog sporazuma, od klimatskih akcija do nultog zagađenja, zahtevaju aktivnu podršku građana u svim fazama tranzicije. Izvodljiva rešenja, prihvaćena i usvojena u široj populaciji, mogu se naći samo aktivnim učešćem svih zainteresovanih. Ovo je posebno slučaj sa složenim pitanjima kao što su jaz između ruralnog i urbanog područja, stavovi o bioekonomiji, upravljanje vodama, izbor izvora energije itd. Takva pitanja mogu se najbolje rešavati kroz procese u koje su uključeni građani iz različitih segmenata društva u ulozi socijalnih inovatora i to tokom čitavog životnog ciklusa inovacija.

opširnije

Muzeje i kulturne organizacije pogodila je kriza izazvana pandemijom COVID-19, koja je istovremeno i ubrzala digitalnu transformaciju ovog sektora. Digitalne tehnologije postaju centralne za skoro svaki aspekt rada muzeja kako bi se prilagodili novoj realnosti. S jedne strane, digitalna sredstva mogu ponuditi rešenja u vezi sa funkcijama muzeja, od sakupljanja predmeta do njihovog čuvanja i proučavanja, od tumačenja i izlaganja muzejskih zbirki do marketinga i upravljanja posetiocima na mreži i na licu mesta. S druge strane, ogroman je potencijal za inovacije i eksperimente koristeći napredne tehnologije i za saradnju između kulturnog, kreativnog i tehnološkog sektora. Ulaganje u digitalne tehnologije od suštinskog je značaja za muzeje da se inoviraju i prilagođavaju novim okolnostima.

opširnije

opširnije

opširnije

Evropska noć istraživača ima za cilj da približi istraživače široj javnosti i poveća svest o istraživačkim i inovacionim aktivnostima, kroz podršku javnom prepoznavanju istraživača i razumevanju uticaja njihovog rada na svakodnevni život građana, kao i kroz podsticanje mladih da pokrenu svoju istraživačku karijeru.

opširnije