Vesti - kategorije


Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

opširnije

Evropsko istraživačko veće (European Research Council ERC) će u 2021. godini staviti na raspolaganje 1.9 milijardi EUR kao sredstva podrške za oko 1.000 istraživača koji se bave vrhunskim istraživanjima. Kao i prethodnih godina, većina sredstava (66%) namenjena je naučnicima u ranoj i srednjoj fazi razvoja karijere. ERC će takođe finansijski podržati i radna mesta za oko 6.860 postdoktorskih istraživača, doktoranada i drugog istraživačkog osoblja zaposlenog u timovima koje finansira ERC.

opširnije

Istraživači i institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim pozivima programa za istraživanje i inovacije EU – Horizont Evropa (2021-2027), koji će biti objavljeni počevši od marta 2021. godine, iako se potpisivanje međunarodnog sporazuma kojim se Republika Srbija pridružuje Horizont Evropa programu očekuje sredinom 2021. godine.

opširnije

Fond za inovacionu delatnost objavio Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera. Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj namenjen privrednim društvima za korišćenje usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije.

opširnije

Konzorcijum za Srednjoevropsku istraživačku infrastrukturu (CERIC-ERIC) je objavio poziv za podnošenje predloga za koordinisani pristup više od 50 instrumenata i laboratorija za podršku u istraživanjima u svim oblastima materijala, biomaterijala i nanotehnologije.

opširnije

U okviru svojih redovnih aktivnosti, evropski IPR Helpdesk organizuje niz seminara u vezi sa projektima i temom intelektualne svojine u okviru programa Horizont 2020.

opširnije

opširnije

Webinar je posvećen onima koji su uključeni u borbu protiv Kovida-19, i biće fokusiran na nedavne primere uspešno implementiranih strategija intelektualne svojine u oblasti biotehnologije.

opširnije

Evropsko istraživačko veće (European Research Council - ERC) podstiče najkvalitetnija istraživanja u Evropi kroz konkurentno finansiranje i podršku istraživačima širom Evrope da identifikuju nove mogućnosti i pravce u bilo kojoj oblasti istraživanja, čime se sredstva usmeravaju u nova i perspektivna područja.

opširnije

Program malih istraživačkih grantova podržava istraživačke projekte za obrazovanje koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, sa budžetima do 50 000 dolara za projekte u rasponu od jedne do pet godina.

opširnije