Vesti - kategorije


Centralni cilj ovog poziva je razviti i primeniti pilot(e) evropskog master programa za računarstvo visokih performansi (High Performance Computing HPC). Oni će pokazati dodatu vrednost panevropskog obrazovnog programa, posvećenog akademskoj izvrsnosti, koji studentima nudi izvanrednu perspektivu karijere u međunarodnim kompanijama i istraživačkim institutima.

opširnije

Evropska komisija organizuje otvorenu info sesiju kako bi informisala sve potencijalne podnosioce projektnih prijava za program Horizont Evropa o modalitetima za pripremu njihovih predloga.

opširnije

ERC grantovi za osnaživanje istraživačkih timova (ERC CONSOLIDATOR GRANTS - ERC-2021-CoG) namenjeni su podršci vodećim istraživačima u fazi karijere u kojoj oni konsoliduju (ojačavaju) sopstvene nezavisne istraživačke timove ili programe.

opširnije

Projekat AI4EU CALL FOR SOLUTIONS ima za cilj da za sedam definisanih problema u okviru industrije, poslovanja i društva pronađe rešenja bazirana na tehnologiji veštačke inteligencije (AI tehnologije). Traže se istraživači i preduzeća sa iskustvom u razvitku AI tehnologije za blisku saradnju na projektu.

opširnije

Povodom otvaranja novog okvirnog programa za istraživanje i inovacije za period 2021-2027 Horizont Evropa, Evropska komisija organizuje online informativni dan na temu Marija Sklodovska Kiri akcija (MSCA).

opširnije

Program malih istraživačkih grantova podržava istraživačke projekte za obrazovanje koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, sa budžetima do 50 000 dolara za projekte u rasponu od jedne do pet godina.

opširnije

opširnije

Javna uprava Valonije (Departman za istraživanja) raspisala je poziv za eksperte za ocenu projektnih aplikacija.

opširnije

U okviru svojih redovnih aktivnosti, evropski IPR Helpdesk organizuje niz seminara u vezi sa projektima i temom intelektualne svojine.

opširnije

ERC Starting Grants osmišljeni su da podrže izvrsne istraživače u fazi karijere u kojoj osnivaju svoj istraživački tim ili započinju svoj nezavisni program.

opširnije