Вести - категорије


Основан према Конвенцији о заштити и промоцији различитости културних израза из 2005. године, Међународни фонд за културну различитост (International Fund for Cultural Diversity) је фонд који подржава појаву динамичних културних сектора у земљама у развоју.

опширније

Централни циљ овог позива је развити и применити пилот(е) европског мастер програма за рачунарство високих перформанси (High Performance Computing HPC). Они ће показати додату вредност паневропског образовног програма, посвећеног академској изврсности, који студентима нуди изванредну перспективу каријере у међународним компанијама и истраживачким институтима.

опширније

Европска комисија организује отворену инфо сесију како би информисала све потенцијалне подносиоце пројектних пријава за програм Хоризонт Европа о модалитетима за припрему њихових предлога.

опширније

ЕРЦ грантови за оснаживање истраживачких тимова (ERC CONSOLIDATOR GRANTS - ERC-2021-CoG) намењени су подршци водећим истраживачима у фази каријере у којој они консолидују (ојачавају) сопствене независне истраживачке тимове или програме.

опширније

Пројекат AI4EU CALL FOR SOLUTIONS има за циљ да за седам дефинисаних проблема у оквиру индустрије, пословања и друштва пронађе решења базирана на технологији вештачке интелигенције (AI технологије). Траже се истраживачи и предузећа са искуством у развитку AI технологије за блиску сарадњу на пројекту.

опширније

Поводом отварања новог оквирног програма за истраживање и иновације за период 2021-2027 Хоризонт Европа, Европска комисија организује online информативни дан на тему Марија Склодовска Кири акција (MSCA).

опширније

Програм малих истраживачких грантова подржава истраживачке пројекте за образовање који ће допринети побољшању образовања, са буџетима до 50 000 долара за пројекте у распону од једне до пет година.

опширније

опширније

Јавна управа Валоније (Департман за истраживања) расписала је позив за експерте за оцену пројектних апликација.

опширније

У оквиру својих редовних активности, европски IPR Helpdesk организује низ семинара у вези са пројектима и темом интелектуалне својине.

опширније