Vesti - kategorije


U želji da intenzivira univerzitetsku i naučnu saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske objavilo je javni poziv za projekte pod nazivom „Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu“ ili ES-BALK.

opširnije

Univerzitet u Kragujevcu u saradnji sa još četiri evropska univerziteta, organizuje takmičenje u okviru projekta V4 Green Universities. Cilj je omogućiti studentima i zaposlenima na Univerzitetu da se svojim idejama priključe aktivnoj kampanji zaštite životne sredine.

opširnije

Francuski institut će u četvrtak 8. aprila u 10.00, organizovati webinar, na kome će predstavnici francuskog ministarstva govoriti o projektu „Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu“ koji pruža podršku inicijativama za akademsku saradnju francuskih visokoškolskih ustanova i istraživačkih centara u zemljama Zapadnog Balkana.

opširnije

(Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects)

opširnije

Evropska komisija i IPR Helpdesk u okviru svojih redovnih aktivnosti u aprilu, organizuju webinar na temu intelektualne svojine u EU projektima sa posebnim osvrtom na projekte Marije Sklodovske Kiri.

opširnije

Povodom novog programa Horizont Evropa, Kancelarija za međunarodne projekte organizuje onlajn prezentaciju namenjenu profesorima i istraživačima.

opširnije

Program velikih istraživačkih grantova za obrazovanje podržava obrazovne istraživačke projekte koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, i obuhvatiti širok spektar tema i disciplina koje inovativno istražuju pitanja od centralnog značaja za obrazovanje.

opširnije

Informativni centar Fondacije Tempus, u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom aprila 2021. godine organizuje razne vrste događaja, od kojih izdvajamo sledeće koji su usmereni na podnošenje projekata u okviru novog Erazmus+ programa.

opširnije

opširnije

Fondacija Tempus, u saradnji sa ministarstvima prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i omladine i sporta, organizuje Erazmus+ nedelju u aprilu 2021. godine, tokom koje je planiran veliki broj aktivnosti posvećenih informisanju svih zainteresovanih o novom Erazmus+ programu. Usled pandemije koronavirusa, Erazmus+ nedelja biti održana u onlajn formatu.

opširnije