Вести - категорије


Француски институт ће у четвртак 8. априла у 10.00, организовати вебинар, на коме ће представници француског министарства говорити о пројекту „Високо образовање на Западном Балкану“ који пружа подршку иницијативама за академску сарадњу француских високошколских установа и истраживачких центара у земљама Западног Балкана.

опширније

(Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects)

опширније

Европска комисија и IPR Helpdesk у оквиру својих редовних активности у априлу, организују вебинар на тему интелектуалне својине у ЕУ пројектима са посебним освртом на пројекте Марије Склодовске Кири.

опширније

Поводом новог програма Хоризонт Европа, Канцеларија за међународне пројекте организује онлајн презентацију намењену професорима и истраживачима.

опширније

Програм великих истраживачких грантова за образовање подржава образовне истраживачке пројекте који ће допринети побољшању образовања, и обухватити широк спектар тема и дисциплина које иновативно истражују питања од централног значаја за образовање.

опширније

Информативни центар Фондације Темпус, у склопу свог месечног програма активности током априла 2021. године организује разне врсте догађаја, од којих издвајамо следеће који су усмерени на подношење пројеката у оквиру новог Еразмус+ програма.

опширније

опширније

Фондација Темпус, у сарадњи са министарствима просвете, науке и технолошког развоја и омладине и спорта, организује Еразмус+ недељу у априлу 2021. године, током које је планиран велики број активности посвећених информисању свих заинтересованих о новом Еразмус+ програму. Услед пандемије коронавируса, Еразмус+ недеља бити одржана у онлајн формату.

опширније

EIC Pathfinder Open подржава развој амбициозних и радикално нових технологије, са потенцијалом за стварање нових тржишта и / или за решавање глобалних изазова, као и развој будућих технологија у раној фази (Нивои технолошке спремности 1-4) које су засноване на научним истраживањима високог ризика (high-risk/high-gain).

опширније

Основан према Конвенцији о заштити и промоцији различитости културних израза из 2005. године, Међународни фонд за културну различитост (International Fund for Cultural Diversity) је фонд који подржава појаву динамичних културних сектора у земљама у развоју.

опширније