Vesti - kategorije


Evropska komisija poziva na razvijanje kohorti i mreža koje bi omogućile širenje stečenih znanja i rešenja u borbi protiv virusa SARS-CoV-2 /COVID-19, kao i prevenciju budućih pandemija.

opširnije

U cilju borbe protiv virusa SARS-CoV-2 /COVID-19, Evropska komisija traži rešenja koja će se baviti razvijanjem vakcina i/ili terapijskog lečenja blage do umerene bolesti.

opširnije

Poziv za ramenu i otvoren pristup podacima podržava projekte koji su spremni da ponude adekvatan odgovor na potrebu da se istraživačima, zdravstvenim radnicima i društvu u celini omogući da dele, pristupaju, analiziraju, povezuju i obrađuju istraživačke podatke i druge istraživačke digitalne objekte u različitim disciplinama i različitim zemljama kao odgovor na pandemiju COVID-19.

opširnije

Predlozi u okviru ove akcije integrisaće usluge istraživačke infrastrukture da bi se formirao sveobuhvatan portfolio za podršku istraživanjima kao odgovor na epidemije zaraznih bolesti ili potpori odgovarajućim vodećim istraživanjima na terenu. Kao prvi neposredni izazov, usluge bi trebalo da obezbede podršku istraživanju usmerenom na novonastale varijante SARS-Cov-2 i rešavanje tekuće pandemije COVID-19.

opširnije

Povodom novog programa Erazmus+ za period 2021-2027. godine, Kancelarija za međunarodne projekte organizuje onlajn prezentaciju namenjenu profesorima i istraživačima.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) pokreće inicijativu za izgradnju inovacionih kapaciteta za visoko obrazovanje. Nova inicijativa ima za cilj ostvarivanje punog inovacionog potencijala visokoškolskih ustanova time što će povećati njihov preduzetnički i inovacioni kapacitet i integrisati ih u najveći evropski inovacioni ekosistem.

opširnije

U želji da intenzivira univerzitetsku i naučnu saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske objavilo je javni poziv za projekte pod nazivom „Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu“ ili ES-BALK.

opširnije