Вести - категорије


Програм за размену знања (Know-how Exchange Programme KEP) је механизам за подршку пројектима и програмима који се фокусирају на размену знања и добрих пракси из ЕУ земаља у CEI земље ван ЕУ. Кофинансирањем пројеката за изградњу капацитета и техничку подршку, KEP нуди бесповратна средства институцијама које желе да поделе своја искуства са партнерима ван ЕУ како би изградили свој пут у складу са стандардима и политикама Европске уније.

опширније

опширније

На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике од 26. фебруара 2001. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022. – 2023. године.

опширније

Европска комисија позива на развијање кохорти и мрежа које би омогућиле ширење стечених знања и решења у борби против вируса SARS-CoV-2 /COVID-19, као и превенцију будућих пандемија.

опширније

У циљу борбе против вируса SARS-CoV-2 /COVID-19, Европска комисија тражи решења која ће се бавити развијањем вакцина и/или терапијског лечења благе до умерене болести.

опширније

Позив за рамену и отворен приступ подацима подржава пројекте који су спремни да понуде адекватан одговор на потребу да се истраживачима, здравственим радницима и друштву у целини омогући да деле, приступају, анализирају, повезују и обрађују истраживачке податке и друге истраживачке дигиталне објекте у различитим дисциплинама и различитим земљама као одговор на пандемију COVID-19.

опширније

Предлози у оквиру ове акције интегрисаће услуге истраживачке инфраструктуре да би се формирао свеобухватан портфолио за подршку истраживањима као одговор на епидемије заразних болести или потпори одговарајућим водећим истраживањима на терену. Као први непосредни изазов, услуге би требало да обезбеде подршку истраживању усмереном на новонастале варијанте SARS-Cov-2 и решавање текуће пандемије COVID-19.

опширније

Поводом новог програма Еразмус+ за период 2021-2027. године, Канцеларија за међународне пројекте организује онлајн презентацију намењену професорима и истраживачима.

опширније

опширније

опширније