Вести - категорије


У циљу борбе против вируса SARS-CoV-2 /COVID-19, Европска комисија тражи решења која ће се бавити развијањем вакцина и/или терапијског лечења благе до умерене болести.

опширније

Позив за рамену и отворен приступ подацима подржава пројекте који су спремни да понуде адекватан одговор на потребу да се истраживачима, здравственим радницима и друштву у целини омогући да деле, приступају, анализирају, повезују и обрађују истраживачке податке и друге истраживачке дигиталне објекте у различитим дисциплинама и различитим земљама као одговор на пандемију COVID-19.

опширније

Предлози у оквиру ове акције интегрисаће услуге истраживачке инфраструктуре да би се формирао свеобухватан портфолио за подршку истраживањима као одговор на епидемије заразних болести или потпори одговарајућим водећим истраживањима на терену. Као први непосредни изазов, услуге би требало да обезбеде подршку истраживању усмереном на новонастале варијанте SARS-Cov-2 и решавање текуће пандемије COVID-19.

опширније

Поводом новог програма Еразмус+ за период 2021-2027. године, Канцеларија за међународне пројекте организује онлајн презентацију намењену професорима и истраживачима.

опширније

опширније

опширније

опширније

Европски институт за иновације и технологију (ЕИТ) покреће иницијативу за изградњу иновационих капацитета за високо образовање. Нова иницијатива има за циљ остваривање пуног иновационог потенцијала високошколских установа тиме што ће повећати њихов предузетнички и иновациони капацитет и интегрисати их у највећи европски иновациони екосистем.

опширније

У жељи да интензивира универзитетску и научну сарадњу са земљама Западног Балкана, Министарство за Европу и спољне послове Републике Француске објавило је јавни позив за пројекте под називом „Високо образовање на Западном Балкану“ или ES-BALK.

опширније

Универзитет у Крагујевцу у сарадњи са још четири европска универзитета, организује такмичење у оквиру пројекта V4 Green Universities. Циљ је омогућити студентима и запосленима на Универзитету да се својим идејама прикључе активној кампањи заштите животне средине.

опширније