Vesti - kategorije


Univerzitetska agencija za frankofoniju u Centralnoj i Istočnoj Evropi odobrila je finansiranje projekata čiji je cilj podrška inicijativama studentskih organizacija. Prioritetne teme ovog poziva za predloge projekata bile su održivi razvoj, prevencija i promocija zdravlja - COVID – 19, građanske inicijative i inicijative za solidarnost, kao i preduzetničke inicijative.

opširnije

SMART4ALL je projekat koji finansira Horizon 2020 (Ugovor o grantu br. 872614), čiji je cilj izgradnja kapaciteta među evropskim zainteresovanim stranama razvojem samoodrživih, prekograničnih eksperimenata koji prenose znanje i tehnologiju između akademske zajednice i industrije.

opširnije

SAF€RA raspisao je šesti zajednički poziv za transnacionalne, zajedničke istraživačke projekte. Poziv ima za cilj da podstakne saradnju između istraživača iz različitih zemalja Evrope i iz različitih naučnih disciplina, kako bi se poboljšala bezbednost i upravljanje tehnološkim rizicima.

opširnije

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, 15. decembra 2020. godine, između predstavnika Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Rijeci, održan je sastanak u okviru projekta Upotreba metoda veštačke inteligencije i mašinskog učenja na smanjenje efekata COVID-19 – COVIDAI.

opširnije

Uvođenje inovacija i digitalizacije u turističkom sektoru ima za cilj da razvije i uspostavi transnacionalne šeme i šeme podrške kroz uspostavljanje ekosistema za izgradnju kapaciteta za digitalnu transformaciju, inovacije i rešenja pametnog turizma od strane MSP u turističkom ekosistemu.

opširnije

Tokom decembra 2020, IPR Helpdesk organizuje niz besplatnih online radionica usmerenih na Horizont 2020 projekte, sa posebnim osvrtom na pitanja intelektualne svojine, imajući u vidu istraživački karakter većine projekata

opširnije

Program velikih istraživačkih grantova za obrazovanje podržava obrazovne istraživačke projekte koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, i obuhvatiti širok spektar tema i disciplina koje inovativno istražuju pitanja od centralnog značaja za obrazovanje.

opširnije

opširnije

opširnije

Spenser fondacija je pokrenula program Racial Equity Special Research Grants za podršku istraživačkim projektima koji se bave pitanjima rasne nejednakosti u obrazovanju. Program finansira projekte koji doprinose produbljivanju razumevanja i stvaranju novih oblika „pravičnog“ obrazovanja.

opširnije