Vesti - kategorije


Kako bi lokalne inovacije, stručnost i znanje postale deo zvanične razvojne pomoći koju Republika Srbija pruža Republici Severnoj Makedoniji i Republici Albaniji u okviru inicijative za regionalnu saradnju „Mali Šengen“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavio je poziv za dodelu sredstava za inovativna rešenja koja mogu da pruže odgovor na posledice krize izazvane pandemijom virusa Covid-19 u te dve zemlje.

opširnije

Snimci izvedenih eksperimenata u okviru projekta

opširnije

opširnije

Novi program Kreativna Evropa (2021 - 2027) je osmišljen tako da pruži intenzivniju podršku i stavi jači naglasak na aktivnosti za transnacionalno stvaranje, inovacije, mobilnost umetnika i profesionalaca, kao i na akcije usmerene na sektorske potrebe.

opširnije

opširnije

Erazmus Mundus akcije imaju za cilj podsticanje izvrsnosti i svetske internacionalizacije visokoškolskih ustanova putem studijskih programa - na nivou master kurseva - koje zajednički izvode i zajednički priznaju visokoškolske ustanove osnovane u Evropi.

opširnije

opširnije

opširnije

SMART4ALL je projekat koji se finansira u okviru H2020 programa (Ugovor o grantu br. 872614) i koji se bavi izgradnjom kapaciteta kroz razvoj samoodrživih, prekograničnih eksperimenata koji prenose znanje i tehnologiju između akademske zajednice i industrije. Odnosi se na oblasti kao što su prilagođeno računarstvo sa niskom potrošnjom energije (Customised Low-Energy Computing - CLEC) za kiberfizičke sisteme (CyberPhysical Systems - CPS) i internet stvari (Internet of Things - IoT) i kombinuje skup jedinstvenih karakteristika i spaja različite kulture, politike, geografska područja i različite oblasti primene. SMART4ALL konzorcijum vodi Univerzitet na Peloponezu (Grčka), a sastoji se od 25 partnera iz centralne, južne i istočne Evrope.

opširnije

opširnije