Вести - категорије


опширније

опширније

Европски институт за иновације и технологију (ЕИТ) покреће иницијативу за изградњу иновационих капацитета за високо образовање. Нова иницијатива има за циљ остваривање пуног иновационог потенцијала високошколских установа тиме што ће повећати њихов предузетнички и иновациони капацитет и интегрисати их у највећи европски иновациони екосистем.

опширније

У жељи да интензивира универзитетску и научну сарадњу са земљама Западног Балкана, Министарство за Европу и спољне послове Републике Француске објавило је јавни позив за пројекте под називом „Високо образовање на Западном Балкану“ или ES-BALK.

опширније

Универзитет у Крагујевцу у сарадњи са још четири европска универзитета, организује такмичење у оквиру пројекта V4 Green Universities. Циљ је омогућити студентима и запосленима на Универзитету да се својим идејама прикључе активној кампањи заштите животне средине.

опширније

Француски институт ће у четвртак 8. априла у 10.00, организовати вебинар, на коме ће представници француског министарства говорити о пројекту „Високо образовање на Западном Балкану“ који пружа подршку иницијативама за академску сарадњу француских високошколских установа и истраживачких центара у земљама Западног Балкана.

опширније

(Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects)

опширније

Европска комисија и IPR Helpdesk у оквиру својих редовних активности у априлу, организују вебинар на тему интелектуалне својине у ЕУ пројектима са посебним освртом на пројекте Марије Склодовске Кири.

опширније

Поводом новог програма Хоризонт Европа, Канцеларија за међународне пројекте организује онлајн презентацију намењену професорима и истраживачима.

опширније

Програм великих истраживачких грантова за образовање подржава образовне истраживачке пројекте који ће допринети побољшању образовања, и обухватити широк спектар тема и дисциплина које иновативно истражују питања од централног значаја за образовање.

опширније