Вести - категорије


опширније

Еразмус Мундус акције имају за циљ подстицање изврсности и светске интернационализације високошколских установа путем студијских програма - на нивоу мастер курсева - које заједнички изводе и заједнички признају високошколске установе основане у Европи.

опширније

опширније

опширније

SMART4ALL је пројекат који се финансира у оквиру Х2020 програма (Уговор о гранту бр. 872614) и који се бави изградњом капацитета кроз развој самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије. Односи се на области као што су прилагођено рачунарство са ниском потрошњом енергије (Customised Low-Energy Computing - CLEC) за киберфизичке системе (CyberPhysical Systems - CPS) и интернет ствари (Internet of Things - IoT) и комбинује скуп јединствених карактеристика и спаја различите културе, политике, географска подручја и различите области примене. SMART4ALL конзорцијум води Универзитет на Пелопонезу (Грчка), а састоји се од 25 партнера из централне, јужне и источне Европе.

опширније

опширније

Савези за иновације имају за циљ јачање европског иновационог капацитета јачањем иновација кроз сарадњу и проток знања између високог образовања, стручног образовања и обука и ширег друштвено-економског окружења, укључујући истраживање.

опширније

опширније

опширније

опширније