Вести - категорије


Увођење иновација и дигитализације у туристичком сектору има за циљ да развије и успостави транснационалне шеме и шеме подршке кроз успостављање екосистема за изградњу капацитета за дигиталну трансформацију, иновације и решења паметног туризма од стране МСП у туристичком екосистему.

опширније

Током децембра 2020, IPR Helpdesk организује низ бесплатних online радионица усмерених на Хоризонт 2020 пројекте, са посебним освртом на питања интелектуалне својине, имајући у виду истраживачки карактер већине пројеката

опширније

Програм великих истраживачких грантова за образовање подржава образовне истраживачке пројекте који ће допринети побољшању образовања, и обухватити широк спектар тема и дисциплина које иновативно истражују питања од централног значаја за образовање.

опширније

опширније

опширније

Спенсер фондација је покренула програм Racial Equity Special Research Grants за подршку истраживачким пројектима који се баве питањима расне неједнакости у образовању. Програм финансира пројекте који доприносе продубљивању разумевања и стварању нових облика „правичног“ образовања.

опширније

COST програм има за циљ да омогући револуционарни научни развој који ће довести до нових концепата и производа, тако што окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима, чиме се доприноси јачању европских истраживачких и иновационих капацитета.

опширније

Велики изазов данашњице лежи у постизању значајног напретка ка очувању животне средине кроз јачање климатске неутралности и социјалних иновација у градовима. То подразумева искоришћавање постојећих истраживања и иновација, валоризацију доступног знања у Европи и коришћење социјалних, финансијских и технолошких иновација за заједничко креирање, тестирање и примену системских, интегрисаних решења и технологија у градовима.

опширније

Рок за пријављивање пројеката на Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК) је продужен.

опширније

Сигурна и висококвалитетна храна је глобални стандард за одрживост који Европа жели да постигне. Иако је прелазак на одрживије системе тек на свом почетку, и даље остаје велики изазов обезбедити храну за брзо растућу светску популацију и управљати прехрамбеним системима у сигурном и праведном оперативном простору, који обухвата планетарно здравље, економску одрживост и социјалну заштиту. Многе тренутне производне праксе и обрасци потрошње и даље резултирају загађењем ваздуха, воде и тла, доприносе губитку биодиверзитета и климатским променама, троше прекомерне количине природних ресурса, укључујући воду и енергију, итд.

опширније