Вести - категорије


опширније

опширније

опширније

опширније

Основан 2001. године, CEI Фонд за сарадњу суфинансира акције усмерене на јачање сарадње међу државама чланицама CEI и спровођење стратешких и главних циљева постављених смерницама, пословником и CEI планом акције.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније