Вести - категорије


опширније

опширније

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

опширније

опширније

Информативни дан посвећен ширењу учешћа и јачању европске истраживачке области у оквиру програма Хоризонт Европа (Widening participation и ERA), биће одржан 9. јула 2021. године од 09.30 часова.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније