Vesti - kategorije


opširnije

opširnije

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

opširnije

opširnije

Informativni dan posvećen širenju učešća i jačanju evropske istraživačke oblasti u okviru programa Horizont Evropa (Widening participation i ERA), biće održan 9. jula 2021. godine od 09.30 časova.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije